Routeplanner voor dilemma’s in coronatijd

Wel of geen bezoek toelaten bij de verpleeghuisbewoner met corona die sterft? Sluit je iemand met dementie op in zijn kamer? Met een beetje keelpijn ga je toch gewoon aan de slag, maar wat doe je nu? Juist in deze onzekere tijden van corona kom je als zorgmedewerker voor situaties te staan waarin je een lastige afweging moet maken. De nieuwe ‘Routeplanner bij dilemma’s in de zorg’ helpt bij het herkennen, agenderen, omgaan met en leren van dilemma’s.

Dilemma’s zijn dagelijkse vragen

Een ethisch dilemma klinkt heel ingewikkeld , maar het gaat ook om zaken van alledag. Vaak gaan dilemma’s in de zorg juist over vragen die dagelijks kunnen terugkomen. Vragen die niet volgens de bekende wegen op te lossen zijn en waarvoor zorgverleners worden teruggeworpen op hun eigen waarden en normen. Juist in coronatijd doen die situaties zich meer voor dan ooit.

De Routeplanner bij dilemma’s

De Routeplanner kan dan een goed hulpmiddel zijn. ‘Met behulp van een individueel gesprek en gesprek in een team kun je samen nadenken over keuzes die je maakt of reflecteren op gemaakte keuzes. De Routeplanner bevat ook diverse lessenkaarten waarmee teams kunnen leren van (het bespreken van) een dilemma. Het leren van dilemma’s wordt op  die manier veel bewuster en meer gestructureerd gedaan.’, zegt Vilans-adviseur Jeanny Engels, betrokken bij de ontwikkeling van de routeplanner.

Herkennen, agenderen, leren van dilemma’s

Bij een dilemma is het belangrijk dat de zorgmedewerker goed weet en afweegt hoe en waar het dilemma kan worden benoemd en geagendeerd. De Routeplanner helpt om een eigen route te kiezen.

Stap 1: Dilemma’s herkennen.

Omdat dilemma’s in de zorg niet altijd vanzelfsprekend op tafel komen, is het van belang dat zorgverleners leren om dilemma’s en niet gestelde vragen en geuite gedachten te herkennen en op te halen bij cliënten, naasten en collega’s. En er bewust dagelijks naar op zoek te gaan. De routekaart biedt in stap 1 uitleg en tools, zoals de ‘iedereen-heeft-dilemma’s-kaart’ en het ‘stopbord’.

Stap 2: Dilemma’s agenderen via 3 routes

Heb je een dilemma gehoord, herkend of actief opgehaald, dan is de volgende stap om
het te agenderen. Daarmee zorg je ervoor dat er ook daadwerkelijk iets met het dilemma
gebeurt. Het gaat er dan om dat je nagaat waar het dilemma terecht moet komen en wie
erbij betrokken moeten worden. De routeplanner biedt 3 routes voor het agenderen met daarbij de nodige uitleg en tools.

  1. Bij de cliënt en/of naaste
  2. Bij het team
  3. Bij de leidinggevende of vertrouwenspersoon

Stap 3: Leren van dilemma’s

In deze stap stel je vast hoe je leert van een dilemma. Dit doe je samen met je team,
manager en mogelijk andere medewerkers in je organisatie. Daarmee lukt het teams
steeds beter om een dilemma sneller te herkennen, weten teams beter waar ze het
dilemma kunnen agenderen en hoe ermee om te gaan.

Het leren van dilemma’s en dilemmabesprekingen past in het methodisch werken. Methodisch werken betekent dat je de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus volledig doorloopt. De routeplanner geeft je uitleg en tips hierbij.

Download

Download de Routeplanner bij dilemma’s in de zorg van Zorg voor beter.

Inspiratiebox methodisch werken

Deze routeplanner is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Meer weten

Geplaatst op: 8 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 22 januari 2021