Met de Rode Knop pakken Viattence-medewerkers regellast aan

Op de homepage van intranet staat bij Viattence een rode knop. Door hierop te klikken meldt een medewerker een regel of maatregel die knelt. De eerste drie maanden kwamen er al 22 meldingen binnen.

Viattence wilde af van afspraken, regels en werkwijzen die niet bijdragen aan ‘de bedoeling’, namelijk dat de cliënt het leven leidt dat hij wenst en geniet van goede dingen. De Rode Knop zorgt voor eigenaarschap en vertrouwen van medewerkers in hun bijdragen hieraan.

De Rode Knop

Klikt iemand de knop aan op intranet dan geeft hij door welke regel, procedure of werkwijze op korte termijn moet veranderen. Deze melding komt binnen bij het zogenaamde B-team waarbij de B staat voor ‘bedoeling’. Het B-team neemt contact op met de melder voor een toelichting, informeert bij deskundigen en betrokkenen van de werkvloer en brengt advies uit aan de bestuurder. Deze laatste beslist en maakt de beslissing openbaar.

Het kan ook zo zijn dat de werkwijze of regel niet overbodig is. Dan kan het advies van het B-team en de beslissing van de bestuurder zijn dat leidinggevenden beter moeten uitleggen waarom een bepaalde regel nodig is en hoe deze bijdraagt aan ‘de bedoeling’.

Geen bureaucratische molen

Om te voorkomen dat meldingen te lang blijven liggen of medewerkers denken dat hun melding de bureaucratische molen ingaat, is afgesproken dat er binnen 4 weken een antwoord is. Heeft de melder na 4 weken nog niets gehoord? Dan mag hij de regel loslaten of aanpassen, zoals hij denkt dat goed is in het belang van de cliënt.

Meer weten

Geplaatst op: 20 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020