Overzicht van wettelijk verplichte registraties

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn behoorlijk wat tijd kwijt aan ‘papierwerk’. Een deel is wettelijk verplicht en voorwaardelijk voor de kwaliteit in het werk. De werkgroep Registratielast (V&VN, Vilans, het Ministerie van VWS en de vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en Nu’91) maakte een overzicht van welke voor zorgmedewerkers volgens de wet verplichte registraties zijn en welke niet.

Verplichte registraties en administratieve eisen

Behalve de wettelijke registraties stellen ook de zorgaanbieder, het zorgkantoor of de IGZ administratieve eisen. In het overzicht is structuur aangebracht op basis van thema’s zoals het cliëntdossier, medicatie en informatiebeveiliging. Het helpt de discussie over nut en noodzaak van bepaalde registraties. Het overzicht hoort bij de handreiking ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ die zorgmedewerkers in hun eigen team helpt onnodige administratieve last terug te dringen.

Bron: V&VN, Vilans

Meer weten


Geplaatst op: 20 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 5 november 2018