Nieuwe methodiek ‘Weet wat je meet’

‘Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer’, een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. De methodiek ‘Weet wat je meet’ helpt zorgteams hoe cijfers registraties en metingen betekenis krijgen. Zodat teams zelf kunnen beoordelen of de kwaliteit van zorg op orde is en of actie nodig is. Deze publicatie is een handvat voor teams om het heft in eigen hand te nemen als het gaat om kwaliteit. De methodiek is ontwikkeld door V&VN en Vilans in de werkplaats ‘Leiderschap op kwaliteit’ van Zorg voor Beter.

‘Weet wat je meet’

Ondersteuning van teams

Leer om met verzamelde cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat boordevol verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Allemaal ondersteunen ze teams bij het gebruiken van verzamelde kwaliteitsinformatie. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, maar ook verzorgenden-ig die aandachtsvelder zijn kunnen er mee aan de slag.

Zelf aan de slag met registraties

Verpleegkundigen en verzorgenden verzamelen elke dag veel informatie over de zorg. Een groot deel van die informatie is bedoeld om anderen, zoals management, inspectie en zorgkantoren, te laten zien dat de zorg op orde is. Zelf krijg ze het resultaat van die verzamelde gegevens meestal niet of niet duidelijk te zien. De methodiek ‘Weet wat je meet!’ laat zien hoe zorgprofessionals met hun zorgteam deze registraties kunt gebruiken om de zorg voor de cliënt te verbeteren.

Nieuw kwaliteitskader

De methodiek geeft concreet invulling aan het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarin de nadruk is verschoven van verantwoording op basis van indicatoren naar samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering.

Bron: Zorg voor beter

Meer weten

Geplaatst op: 6 april 2017
Laatst gewijzigd op: 26 maart 2021