Publicatie: De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget

Binnen Waardigheid en trots -Ruimte voor verpleeghuizen werken een aantal zorgorganisaties met een persoonsvolgend budget. Leer van de ervaringen van deze organisaties en download de publicatie ‘De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget’.

De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget

Er zijn verschillende manieren om de eigen regie van bewoners in verpleeghuizen te versterken. Sommige organisaties kiezen ervoor om de cliënt de beschikking te geven over een deel van het budget dat hoort bij zijn/haar Wlz- indicatie. De cliënt kan dit zogenoemde persoonsvolgend budget gebruiken om diensten in te kopen bij de organisatie.

Binnen Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen hebben een aantal organisaties ervaring opgedaan met het werken met het persoonsvolgend budget. Zij vullen dit op verschillende manieren in: enkele organisaties geven het budget virtueel aan de bewoner, anderen werken met persoonsgebonden uren en weer anderen experimenteren met arrangementen in combinatie met punten die een bewoner te besteden heeft.

Effecten zijn veelbelovend

Los van de vorm die een organisatie kiest, zijn de eerste effecten van het werken met een persoonsvolgend budget veelbelovend: niet alleen past de zorg steeds beter bij de cliënt, ook de medewerkers beleven plezier aan het hervinden van de kern van hun werk en het leveren van cliëntgerichte zorg. Deze positieve effecten vormden de aanleiding om de ervaringen van organisaties die met een persoonsvolgend budget werken te bundelen in de publicatie ‘De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget’.

Download de publicatie ‘De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget’ en maak gebruik van de geleerde lessen en praktijkervaringen van Archipel, Groenhuysen, Stichting NiKo, ZZG Zorggroep, Hilverzorg en De Zorgboog.

Meer weten

Geplaatst op: 6 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019