Tools

Afbeelding bij 'Patientjourney – SO in the lead'

Patientjourney – SO in the lead

24 juni 2016 - 7 organisaties zijn aan het werk om de SO beter te positioneren nu ouderen langer thuis wonen. De patientjourney SO in the lead helpt hen daarbij.

Afbeelding bij 'Patientjourney – Huisarts in the lead'

Patientjourney – Huisarts in the lead

23 juni 2016 - Binnen het thema ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen’ zijn 7 organisaties aan het werk om de specialist ouderengeneeskunde (SO) beter te positioneren nu ouderen langer thuis wonen. De vragen die centraal staan binnen dit thema zijn: Hoe kan de SO bekostigd worden zodat hij, net als intramuraal, zijn werk in de eerstelijn kan uitvoeren? Hoe […]

Afbeelding bij 'Werkboek mantelzorg ‘Verder in samenwerking’'

Werkboek mantelzorg ‘Verder in samenwerking’

21 juni 2016 - De ervaringen en inzichten van zo'n 80 zorgorganisaties zijn samengebracht in het werkboek 'Verder in samenwerking' van In voor mantelzorg!.

Afbeelding bij 'Het sociale netwerk in kaart met een ecogram'

Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

19 juni 2016 - Het ecogram biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.

Afbeelding bij 'Mini-tijdschrift IGZ: kijken met andere ogen naar zorg voor mensen met dementie'

Mini-tijdschrift IGZ: kijken met andere ogen naar zorg voor mensen met dementie

12 mei 2016 - De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de zorgmedewerker. Om die zorgmedewerker een handje te helpen heeft de inspectie een eenmalige uitgave in de vorm van een mini-tijdschrift ontwikkeld, met daarin ondermeer de 8 kernelementen.