Overzicht mondzorg scholingsmaterialen

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Op deze pagina vind je verschillende scholingsmaterialen.

Module mondzorg voor mbo, hbo en bijscholing

Mondzorg bij ouderen verdient meer aandacht. Hiervoor is meer bewustwording nodig bij zorgprofessionals over het belang van goede mondgezondheid. Hogeschool Utrecht (HU) en het ROC Midden Nederland (ROC MN) hebben daarom een module mondzorg ontwikkeld voor mbo-zorgopleidingen én voor hbo-v opleidingen. De module bestaat uit 6 lessen die elk literatuur, opdrachten, presentaties en videomateriaal bevatten. Er is een docentenhandleiding en ook kunnen docenten bijscholing krijgen om de module op de juiste manier te implementeren en te doceren.

E-learning mondzorg

Met de e-learning mondzorg van Vilans leren professionals hoe ze kennis over mondzorg toe kunnen passen in verschillende praktijksituaties. De e-learning gaat in op het voorkomen, signaleren en behandelen van mondproblemen. De module Mondzorg bevat veel praktische informatie zoals foto’s, video’s, observatieformulieren, en poetsinstructies. De module bestaat uit 15 vragen en een toets en duurt ongeveer 30 minuten.

Scholingsmaterialen Zorg voor Beter

Het verbeteren van de mondzorg begint bij de bewustwording van verzorgenden, verpleegkundigen en cliënten dat goede mondzorg van belang is. Goede mondzorg is niet alleen het gebit van de cliënt poetsen, maar ook in gesprek gaan met de cliënt over mondhygiëne. Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat ze geschoold zijn in de vereiste kennis, vaardigheden en attitude betreffende mondverzorging.

Het blijkt dat regelmatige bijscholing van verzorgenden en verpleegkundigen een gunstig effect heeft op de mondgezondheid van cliënten. Er zijn ook aanwijzingen dat bijscholing die de vereiste vaardigheden aanreikt en het belang van mondverzorging inzichtelijk maakt, de weerstand tegen het uitvoeren van mondverzorging vermindert. Daarom is het raadzaam om, het liefst jaarlijks, maar minimaal één keer per 1,5 jaar, (bij) te scholen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de mondverzorging aanzienlijk beter.

Meer weten

Geplaatst op: 30 november 2015
Laatst gewijzigd op: 16 maart 2021