Nieuwe vormen voor medezeggenschap

Bent u lid van een cliëntenraad, bestuurder of gewoon benieuwd naar medezeggenschapsmogelijkheden in de verpleeghuiszorg? Lees dan dit document met voorbeelden, instrumenten en ideeën rondom medezeggenschap van organisaties die hebben deelgenomen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen en van organisaties uit andere sectoren.

U vindt in het document zes hoofdstukken:

  1. Wat is medezeggenschap? Met korte uitleg van de wet.
  2. Visie op medezeggenschap schetst voorbeelden van enkele visies, overtuigingen en perspectieven op medezeggenschap.
  3. De cliëntenraad in een nieuw jasje bevat verschillende innovatieve en meer traditionele voorbeelden van organisaties en de manier waarop zij hun medezeggenschap organiseren.
  4. Instrumenten en methodes bevat verschillende voorbeelden van manieren om het cliëntperspectief op te halen, zodat zeggenschap een basis kan vormen voor medezeggenschap.
  5. Inspiratie van buiten de sector laat bewegingen zien van medezeggenschap, inspraak en eigenaarschap in het publieke domein en het bedrijfsleven.
  6. Tips en randvoorwaarden schetst in het kort de geleerde lessen en ervaringen van cliëntenraadsleden van deelnemende organisaties aan Waardigheid en trots.

Meer voorbeelden, instrumenten en ideeën over andere thema’s verpleeghuiszorg

Klik in onderstaande illustratie op de andere  thema’s van het programma Ruimte voor verpleeghuizen en vind hier ook voorbeelden, instrumenten en ideeën om zelf in de praktijk te brengen:

Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde Experiment verkorte indicatiestelling Persoonsvolgend budget Werken met zorgplannen Informatiewijzer cliëntportalen Deskundigheid professionals Communiceren met familie Instrumenten Ken je cliënt Werkbox Intimiteit & seksualiteit Samenwerking tussen client-mantelzorger-professional Nieuwe vormen van medezeggenschap Vrijheid & veiligheid Kwaliteit bij kleinschalig wonen Kwaliteit bij zelfsturing Inzicht in kwaliteit Online leerproducten voedselveiligheid Weekkalender voedselveiligheid Implementatie toolkit technologie

Meer weten

Geplaatst op: 6 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 31 juli 2018