Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Nieuwe vormen voor medezeggenschap

Bent u lid van een cliëntenraad, bestuurder of gewoon benieuwd naar medezeggenschapsmogelijkheden in de verpleeghuiszorg? Lees dan dit document met voorbeelden, instrumenten en ideeën rondom medezeggenschap van organisaties die hebben deelgenomen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen en van organisaties uit andere sectoren.

U vindt in het document zes hoofdstukken:

  1. Wat is medezeggenschap? Met korte uitleg van de wet.
  2. Visie op medezeggenschap schetst voorbeelden van enkele visies, overtuigingen en perspectieven op medezeggenschap.
  3. De cliëntenraad in een nieuw jasje bevat verschillende innovatieve en meer traditionele voorbeelden van organisaties en de manier waarop zij hun medezeggenschap organiseren.
  4. Instrumenten en methodes bevat verschillende voorbeelden van manieren om het cliëntperspectief op te halen, zodat zeggenschap een basis kan vormen voor medezeggenschap.
  5. Inspiratie van buiten de sector laat bewegingen zien van medezeggenschap, inspraak en eigenaarschap in het publieke domein en het bedrijfsleven.
  6. Tips en randvoorwaarden schetst in het kort de geleerde lessen en ervaringen van cliëntenraadsleden van deelnemende organisaties aan Waardigheid en trots.

Meer voorbeelden, instrumenten en ideeën over andere thema’s verpleeghuiszorg

Klik in onderstaande illustratie op de andere  thema’s van het programma Ruimte voor verpleeghuizen en vind hier ook voorbeelden, instrumenten en ideeën om zelf in de praktijk te brengen:

Werkbox Intimiteit & seksualiteit Instrumenten Ken je cliënt Communiceren met familie Implementatie toolkit technologie Informatiewijzer cliëntportalen Werken met zorgplannen Persoonsvolgend budget Experiment verkorte indicatiestelling Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde Online leerproducten voedselveiligheid Inzicht in kwaliteit Kwaliteit bij zelfsturing Kwaliteit bij kleinschalig wonen Nieuwe vormen van medezeggenschap Samenwerking tussen client-mantelzorger-professional

Meer weten


Geplaatst op: 6 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2018