Nieuwe kennisbundel Vrijheidsbeperking

Medewerkers in de langdurende zorg beperken regelmatig de vrijheid van hun cliënten onder het mom van veiligheid. Van medicijnen toedienen zonder dat de cliënt het merkt tot regels over het gebruik van koffie of sigaretten. Dit zijn regels en maatregelen die iemands vrijheid beperken. De bedoeling is meestal goed maar de maatregelen zijn vaak in strijd met de wet. Vilans presenteert de nieuwe kennisbundel Vrijheidsbeperking waarin actuele informatie over (het terugdringen van) vrijheidsbeperkende maatregelen staat.

Kennisbundel vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking in de langdurende zorg is ingrijpend en niet zonder risico’s. Het is daarom belangrijk dat zorgmedewerkers weten wat de wet precies inhoud en welke risico’s er zijn. Ook is het belangrijk dat zij nadenken over vrijheid en alternatieven voor vrijheidsbeperking. Want hoe minder ingrijpend de maatregel, hoe groter de kwaliteit van leven van de cliënt. In deze kennisbundel besteed Vilans aandacht aan wet- en regelgeving, feiten en cijfers, alternatieven voor vrijheidsbeperking, praktijkverhalen en hulpmiddelen/instrumenten. De bundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg en geschikt voor bijscholing.

screenshot nieuwe kennisbundel vrijheidsbeperking

Bron: Vilans

Meer weten over kennisbundel Vrijheidsbeperking

Geplaatst op: 14 december 2016
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2020