Movisie-dossier ‘Wat werkt bij cliëntenparticipatie?’

Voor cliëntenparticipatie is aansluiting bij de systeemwereld van bestuurders en beleidsmakers en tegelijkertijd met de leefwereld van burgers en cliënten nodig. Met alle veranderingen is dit lastig te realiseren. Welke factoren zijn hierop van invloed? Movisie gebruikte de resultaten van onderzoek naar burger- en patiëntenparticipatie om hier inzicht in te krijgen.

Werkzame factoren

De publicatie Wat werkt bij… cliëntenparticipatie? gaat in op zaken als inbedding in de bestuurlijke organisatie, representativiteit en samenstelling en persoonlijke houding en vaardigheden. Ook beschrijft het dossier voorwaarden voor het succesvol betrekken van kwetsbare burgers en vormen van informele cliëntenparticipatie. Het dossier biedt professionals en beleidsmakers in de sociale sector hulp bij de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Het dossier maakt deel uit van de Movisie-reeks “Wat werkt bij…?” over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken.


Geplaatst op: 23 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2016