Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners

Deze methodiek bestaat uit de handreiking: ‘Met je team aansluiten bij de bewoners?’ en is een hulpmiddel om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s). De essentie is om daarbij alle invalshoeken en ieders perspectief in beeld te krijgen en te benutten. Het uitgangspunt is dat alle betrokkenen elkaar nodig hebben om met elkaar kwaliteit van leven voor elke bewoner te verhogen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Samen werken aan verbeterthema’s

Waarom?

Het werken met de methodiek Team-Plussen inspireert als

 • Je op zoek bent naar een eenvoudige samenhangende methode om met het team verbeterthema’s vast te stellen en in gezamenlijkheid aan te pakken.
 • Je een analyse en gesprekstool zoekt voor hoe binnen een team samengewerkt wordt en hoe kennis van elkaar benut wordt.

Handreiking: aansluiten bij bewoners

Wat?

De methodiek Team-Plussen omvat een complete handreiking: ‘Met je team aansluiten bij de bewoners?’

 • Deze handreiking is een hulpmiddel om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s). De essentie van de handreiking is om daarbij alle invalshoeken in beeld te krijgen en te benutten. Het gaat hierbij steeds om het samenbrengen van het perspectief van bewoners en hun naasten, van professionals (het zorgteam, (para)medici en ondersteuning), en van management en bestuur. Het uitgangspunt is dat al deze betrokkenen elkaar nodig hebben om met elkaar de kwaliteit van leven voor elke bewoner te verhogen.
 • De methodiek heeft 3 fases met bij iedere fase een aantal praktische en makkelijk toepasbare tools:
  • Fase 1: bepaal het vertrekpunt
  • Fase2: Reflecteren met je team
  • Fase 3: Aan de slag met de uitkomsten
 • Daarnaast bevat de methodiek een Bespreekboom en Wegwijzers voor diverse thema’s.
 • Dit is dan ook een methode met gesprekstools en te gebruiken materialen, zoals kaartjes, een bord, uitdeelvragenlijst etc. Kortom alle materialen voor het team zijn beschikbaar.
 • De methodiek bevat tevens een handvat voor de procesbegeleider met achtergrondinformatie en instructie/tips
 • Bij fase 1 vind je ook de Teamscan, een Instrument/formulier met zelfbeoordeling.

Welk niveau?

Dit proces gaat over het medewerker- en teamniveau en is gericht op de hele PDCA voor cyclisch leren en verbeteren van de teamprestatie.

Resultaat van Team-Plussen

Wat levert het op?

 • Betere aansluiting bij de bewoners en betere teamsamenwerking op dit gebied
 • Verbondenheid van de medewerkers bij de uitkomsten en hun teamplan

Door wie te gebruiken?

 • Zorgprofessionals en teams
 • Leidinggevende
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Procesbegeleiders (voor hen is een aparte handleiding beschikbaar)

Aan de slag met de handreiking

Hoe te gebruiken?

 • De Handreiking is een website met een waaier aan tools waarmee je samen onderzoekt hoe je als team zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de bewoner(s).
 • De Handreiking bevat een handvat voor de procesbegeleiding en Instructies voor de verschillende tools
 • Er is ook een bordspel met kaarten en een plusseninstructie kaart en een werkvorm teampeiling

Download

De methodiek Team-Plussen is in de praktijk ontwikkeld door veel teams en zorgorganisaties in opdracht van V&VN en het ministerie van VWS.

Waardigheid en trots op locatie zet de methodiek vaak in in het kader van het thema Personeelssamenstelling.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2021