Methode: Goed gesprek over welbevinden

Hoe kun je volgens een vaste methode achterhalen en vastleggen wat bijdraagt aan het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert? In deze tool, ontwikkeld vanuit Waardigheid en trots op locatie voor zorgorganisatie Kennemerhart, vind je hulpmiddelen om dit op een systematische manier aan te pakken.

Inspiratiebox methodisch werken

Deze tool is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

8 levensgebieden voor welbevinden

Waarom?

De methode voor een ‘Goed gesprek over welbevinden’ inspireert als…

 • …je een werkwijze wilt afspreken over hoe met de bewoner in gesprek te gaan over wat deze belangrijk vindt voor zijn of haar welbevinden. In deze methode is dit uitgewerkt met de 8 levensgebieden voor welbevinden (uit Groningen Welbeing, Joris Slaets).

Lespakket methode gesprek over welbevinden

Wat?

De tool bevat een scholingspakket, bestaande uit:

 • de methode open gespreksvoering ‘Goed gesprek over welbevinden’
 • een beschrijving van de werkwijze
 • een draaiboek met presentatie t.b.v. een workshop
 • een praatplaat / 8 kaartjes met de 8 gebieden van welbevinden (uit Groningen Welbeing, Joris Slaets)

Welk niveau?

Dit proces gaat over het cliëntniveau en dan specifiek over het instroom proces: Opstarten zorgproces en informatieverzameling

Input zorgleefplan en zinvolle dagbesteding

Wat levert het op?

Werken met de methode ‘Goed gesprek over welbevinden’ heeft als opbrengst:

 • Versterken van de vaardigheden van medewerkers om in gesprek te gaan over wat de bewoner leefplezier geeft en wat hierin belemmert.
 • Input voor het zorgleefplan én invulling van een zinvolle dag. De methode opent de ogen voor wat leefplezier geeft en geeft input voor het invullen welzijn op maat.
 • Betekenisvolle scholingen over welbevinden en leefplezier in het algemeen.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgbemiddelaar/instroommedewerker
 • Zorgmedewerker (evv/contactverzorgenden)
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Scholingsmedewerker

Scholing welbevinden

Hoe te gebruiken?

 • Het pakket is te gebruiken als scholingsopzet.

Download

De materialen van de methode ‘Goed gesprek over welbevinden’ zijn ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie voor zorgorganisatie Kennemerhart in 2018.

Meer weten

Geplaatst op: 28 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 28 januari 2021