Methode: Goed gesprek over welbevinden

Hoe kun je volgens een vaste methode achterhalen en vastleggen wat bijdraagt aan het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert? In deze tool vind je hulpmiddelen om een goed gesprek over welbevinden te voeren op basis van de Groninger Wellbeing Indicator (GWI). De hulpmiddelen zijn ontwikkeld binnen Kennemerhart en Zorggroep Meander.

Inspiratiebox methodisch werken

Deze tool is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Groninger Wellbeing Indicator: 8 levensgebieden voor welbevinden

Waarom?

De tool ‘Goed gesprek over welbevinden’ op basis van de Groninger Wellbeing Indicator (GWI), inspireert als je binnen jouw organisatie een werkwijze wilt afspreken over hoe je met de bewoner in gesprek gaat over wat deze belangrijk vindt voor zijn of haar welbevinden. In deze methode is dit uitgewerkt volgens de 8 levensgebieden voor welbevinden van de GWI.

Lespakket en voorbeeldvragenlijsten voor gesprek over welbevinden

Wat?

De tool bevat een scholingspakket en voorbeeld- en hulpmaterialen van Kennemerhart en Zorggroep Meander.

Kennemerhart heeft de volgende materialen ontwikkeld:

 • de methode open gespreksvoering ‘Goed gesprek over welbevinden’
 • een beschrijving van de werkwijze
 • een draaiboek met presentatie t.b.v. een workshop
 • een praatplaat / 8 kaartjes met de 8 gebieden van welbevinden

Zorggroep Meander heeft de volgende materialen ontwikkeld:

 • een beschrijving en uitleg over de Groningen Wellbeing indicator en de ontwikkelde methode
 • een vragenlijst met vragen voor de bewoner o.b.v. de GWI
 • een set aanvullende vragen voor behoeftebepaling
 • 8 praatplaten / placemats met foto’s over 8 gebieden van welbevinden

Welk niveau?

Dit proces gaat over het cliëntniveau en dan specifiek over het instroom proces: opstarten zorgproces en informatieverzameling.

Input zorgleefplan en zinvolle dagbesteding

Wat levert het op?

Werken met de methode ‘Goed gesprek over welbevinden’ heeft als opbrengst:

 • Versterken van de vaardigheden van medewerkers om in gesprek te gaan over wat de bewoner leefplezier geeft en wat hierin belemmert.
 • Input voor het zorgleefplan én invulling van een zinvolle dag. De methode opent de ogen voor wat leefplezier geeft en geeft input voor het invullen welzijn op maat.
 • Betekenisvolle scholingen over welbevinden en leefplezier in het algemeen.

Door wie te gebruiken?

 • Zorgbemiddelaar/instroommedewerker
 • Zorgmedewerker (evv/contactverzorgenden)
 • Leidinggevenden
 • Kwaliteitsmedewerker
 • Scholingsmedewerker

Download

De volgende materialen zijn ontwikkeld door Waardigheid en trots op locatie voor Kennemerhart in 2018.

De volgende materialen zijn ontwikkeld binnen Zorggroep Meander.

Meer weten

Geplaatst op: 21 april 2022
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022