Mantelzorgspel

Met het Mantelzorgspel kunnen zorgprofessionals meningen, ervaringen en knelpunten in het contact met mantelzorgers uitwisselen. De tool is te gebruiken tijdens teamoverleg, intervisie of trainingen.

Het spel is een soort ganzenbord en bevat drie soorten vragen: casusvragen, stellingvragen en kennisvragen. De deelnemers krijgen meer kennis over mantelzorg en hoe ze met mantelzorgers kunnen samenwerken, goed met hen kunnen afstemmen en hoe ze mantelzorgers kunnen ondersteunen. Het helpt professionals zich bewust te zijn van de noodzaak tot een goed samenspel met mantelzorgers en het voedt de discussie en het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep Mantelzorgspel

Het instrument is indertijd ontwikkeld voor professionals in de verpleging, verzorging en thuiszorg. De variant specifiek voor helpenden en verzorgenden is niet meer te bestellen. Het spel voor eerstelijnszorg is nog wel beschikbaar.

Meer weten

Geplaatst op: 19 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 19 juli 2016