Lespakket kwaliteitsverpleegkundigen: les Wet- en regelgeving

Er zijn steeds meer kwaliteitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen en thuiszorg nodig. Het lespakket kwaliteitsverpleegkundigen helpt staffunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en coaches om verpleegkundigen binnen hun eigen organisatie op te leiden tot kwaliteitsverpleegkundigen.  Heb je vragen over dit lespakket? Neem dan gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

Wet- en regelgeving liggen aan de basis van de zorg. Kwaliteitsverpleegkundigen moeten weten aan welke wet- en regelgeving de organisatie en het team moeten voldoen. In de les Wet- en regelgeving komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving, veld- en beroepsnormen: in een schema wordt uiteengezet hoe wetgeving, veldnormen en beroepsnormen bepalen waar de organisatie aan moet voldoen.
  • Relevante wetten.
  • Veld- en beroepsnormen.

Documenten Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie

Wetgeving

Veldnormen VVT

Veldnormen alleen voor de verpleeghuiszorg

Beroepsnormen VVT

  • Landelijke richtlijnen en standaarden:
    • Databank V&VN.
    • Richtlijnendatabase.
    • Daarnaast zijn er nog andere bronnen: IKNL, RIVM (hygiënerichtlijnen), NHG-standaarden (huisartsen), zorgvoorbeter.nl.
      o Zie ook voorbeeldzorgplannen Omaha System: in de specificatie van deze plannen zijn puntsgewijs de landelijke richtlijnen weergegeven.
    • Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden.
    • Beroepsprofielen. Informatie van V&VN: de beroepsprofielen worden ontwikkeld op basis van het adviesrapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ (2016). Vanaf 2020 zijn de nieuwe profielen opgenomen in de wet BIG en uitgangspunt voor werk in de praktijk. Bij de herregistratie in 2024 toont iedereen voor het eerst aan of je ook daadwerkelijk voldoet aan de werkervaringseis voor herregistratie op basis van de nieuwe profielen.

Toetsingskader

Meer weten

Wil jij weten of dit ook iets is voor jouw team of organisatie? Of wil je binnen jouw organisatie een training organiseren? Neem gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

Geplaatst op: 20 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2020