Lespakket kwaliteitsverpleegkundigen: les Coaching

Er zijn steeds meer kwaliteitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen en thuiszorg nodig. Dit lespakket helpt staffunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en coaches om verpleegkundigen binnen hun eigen organisatie op te leiden tot kwaliteitsverpleegkundigen.  Heb je vragen over dit lespakket? Neem dan gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

Dit is de les ‘coaching’ uit het lespakket kwaliteitsverpleegkundige. Eerst wordt het huiswerk behandeld: hoe is het verlopen? Welke afspraken heb je gemaakt? Ben je tevreden? Heb je jezelf goed kunnen positioneren? Wat heb je geleerd? Hoe zou je dat in willen zetten? Waar ontbreekt het nog aan? Valkuilen? Wat ging goed? Ultieme tip voor collega’s? Daarna komen coachingsvaardigheden aan bod.

De verschillende fasen bij coaching

 1. Onderzoek wat er aan de hand is: kies een klein onderwerp:
  1. Wat gaat er wel goed en wat niet?
  2. Waarom gaat het wel/niet goed? Zoom in op de onderliggende oorzaken. Zorg dat je precies weet wat er aan de hand is. Besteed aandacht aan: kennis, vaardigheden, processen/procedures, afspraken in het team, voorwaarden, motivatie, weerstand.
 2. Ga na wat het team er zelf van vindt/zelf wil:
  1. Wat vinden zij wel/niet goed gaan? Wat zijn volgens hen de oorzaken?
 3. Beschrijf welk gedrag je concreet wilt zien: bijvoorbeeld:
  1. Wat is een goede voorbereiding van het MDO, wat moeten ze dan precies doen?
  2. Wat is verantwoordelijkheid nemen, wat moeten ze dan doen?
  3. Elkaar aanspreken: wat versta je daaronder?
   Bespreek dit ook met het team. Het geeft de teamleden de gelegenheid werksituaties in te brengen en daar afspraken over te maken. Hoe beter jullie met elkaar bespreken wat iedereen vindt en hoe concreter jullie met elkaar beschrijven wat een ieder te doen staat, des te groter de kans dat medewerkers aan die afspraken voldoen.
 4. Ga na wat het team wil (motivatie) en kan (kennis en vaardigheden) veranderen:
  1. Zit de verbetering vooral in het motiveren van medewerkers?
  2. Of moet er vooral aandacht besteed worden aan het vergroten van hun expertise?
 5. Bespreek wat het team nodig heeft om de verandering door te voeren.
 6. Bepaal hoe jullie het gaan aanpakken.
 7. Bepaal wat jouw rol daarin wordt.

Weerstand

Omgaan met weerstand vraagt inzicht in waar die weerstand vandaan komt. In de training komen de bronnen van weerstand aan bod.

Gedragsverandering

Bij gedragsverandering wordt over het algemeen vooral aandacht besteed aan de ‘aanzet tot gedrag’: kennis en vaardigheden, voorwaarden. Er is veel minder aandacht voor het gedrag zelf en voor de gevolgen van gedrag. Die gevolgen zijn meestal straf, boete of dwang; er wordt te weinig ingezet op waardering. Expeditie Onderstroom heeft gedragsverandering, een beweging in drie stappen beschreven. Dit wordt tijdens de training besproken. Daarnaast komt de cirkel van invloed en betrokkenheid van Covey aan bod.

Documenten Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie

Opdrachten

De trainer kiest zelf welke opdrachten er aan bod moeten komen. Daarnaast zijn er drie huiswerkopdrachten.

Meer weten

Wil jij weten of dit ook iets is voor jouw team of organisatie? Of wil je binnen jouw organisatie een training organiseren? Neem gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.


Geplaatst op: 4 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 25 november 2019