Lespakket kwaliteitsverpleegkundigen: les Onvrijwillige zorg en casuïstiekbespreking

Er zijn steeds meer kwaliteitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen en thuiszorg nodig. Dit lespakket helpt staffunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en coaches om verpleegkundigen binnen hun eigen organisatie op te leiden tot kwaliteitsverpleegkundigen.  Heb je vragen over dit lespakket? Neem dan gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

In de les Onvrijwillige zorg en casuïstiekbespreking wordt teruggekeken op de huiswerkopdracht die deelnemers in de les  Hygiëne en stimuleren en motiveren hebben gekregen:

 • Hoe hebben medewerkers in het team de bespreking ervaren?
 • Waren ze gemotiveerd?
 • Wat heb je gedaan om er een aantrekkelijke bijeenkomst van te maken?
 • Hoe heb je ze gemotiveerd en gestimuleerd?
 • Waar ben je tegenaan gelopen?

Verder komen in deze les twee onderwerpen aan bod: onvrijwillige zorg en casuïstiekbespreking.

 • Onvrijwillige zorg is een onderwerp dat in veel teams speelt. Het vergt kennis over actuele wet- en regelgeving, een zorgvuldige afweging over te treffen maatregelen en een samenwerking met verschillende disciplines. Een mooi onderwerp om eens goed onder de loep te nemen.
 • Een casuïstiekbespreking is een goede manier om een onderwerp dicht bij de dagelijkse praktijk te brengen en teamleden te stimuleren na te denken over hoe richtlijnen te vertalen naar de praktijk.

Documenten Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie

Huiswerkopdracht

Deze huiswerkopdracht gaat over de positie en rol van de kwaliteitsverpleegkundige. Afhankelijk van hoe het in de organisatie georganiseerd is, bepaalt de kwaliteitsverpleegkundige met wie ze in gesprek gaat.

Ga in overleg met de coach of teamleider, manager en kwaliteitsfunctionaris over een concrete casus. Neem iets waar je zelf tegenaan gelopen bent. Bijvoorbeeld:

 • Functioneren van medewerkers:
  Ik heb een medewerker in mijn team die slecht functioneert. Ik heb alles gedaan om haar kennis en vaardigheden op te vijzelen en haar te stimuleren, maar ze is totaal niet gemotiveerd en maakt fouten. Waar houdt mijn inbreng in en waar begint die van de manager, teamleider of coach.
 • Beleidsontwikkeling:
  Ik heb de opdracht gekregen van de beleidsmedewerker om een stuk te schrijven over onvrijwillige zorg, over wat het beleid van onze organisatie zou moeten zijn. Ik vind het prima dat ik betrokken wordt bij beleidsontwikkeling, maar ik vind het niet mijn taak om een beleidsstuk te schrijven. Waar houdt mijn rol op en waar begint die van de kwaliteits-/beleidsmedewerker?
 • Hoeveelheid werk:
  Er komen steeds meer taken naar mij toe: audits, beleidsontwikkeling, deelname in werkgroepen, meedenken over protocollen, scholing. Ik kom niet meer toe aan waar ik volgens mij voor ben aangenomen: in het team, dicht bij het team bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de teamleden motiveren en stimuleren.

Maak aan de hand van deze bespreking duidelijke afspraken met elkaar, zet ze op papier en spreek af wanneer ze geëvalueerd worden.

Meer weten

Wil jij weten of dit ook iets is voor jouw team of organisatie? Of wil je binnen jouw organisatie een training organiseren? Neem gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.


Geplaatst op: 4 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 2 juli 2019