Lespakket kwaliteitsverpleegkundigen: les Medicatieveiligheid en leren van incidenten

Er zijn steeds meer kwaliteitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen en thuiszorg nodig. Het lespakket kwaliteitsverpleegkundigen helpt staffunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en coaches om verpleegkundigen binnen hun eigen organisatie op te leiden tot kwaliteitsverpleegkundigen.  Heb je vragen over dit lespakket? Neem dan gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

Deze les Medicatieveiligheid en leren van incidenten is één van de lessen uit het lespakket kwaliteitsverpleegkundigen. Bij leren van incidenten wordt de PRISMA-analyse besproken. Het is niet mogelijk om deze methode in zo’n korte tijd goed te leren, maar deze les helpt kwaliteitsverpleegkundigen wel om een incident beter te analyseren.

Documenten Waardigheid en trots

Achtergrondinformatie

Huiswerkopdracht

Na de les Medicatieveiligheid en leren van incidenten moeten kwaliteitsverpleegkundigen aan de slag met hun team. Deze opdracht moet uitgevoerd worden vóór de les Hygiëne en stimuleren en motiveren en wordt aan het begin van die les kort besproken. Kwaliteitsverpleegkundigen mogen kiezen welk onderwerp ze met hun team willen bespreken. Houd een teambijeenkomst met als onderwerp Medicatieveiligheid of Incidenten:

  • Medicatieveiligheid:
    • bespreek de veilige principes in de medicatieketen
    • of: bespreek een onderdeel daaruit (wat gaat wel/niet goed, wat zijn de afspraken in het team, hoe zijn de werkprocessen, wat kan er verbeteren?).
  • Incidenten: kies een incident en bespreek:
    • Waarom ging het fout? Wat zijn de basisoorzaken? Maak een oorzakenboom.
    • Wat moet er in het team gedaan worden om zo’n incident in de toekomst te voorkomen?

Meer weten

Wil jij weten of dit ook iets is voor jouw team of organisatie? Of wil je binnen jouw organisatie een training organiseren? Neem gerust contact op met Elly van Haaren, telefoonnummer 06 – 39 04 77 51 of e-mail naar mail@ellyvanhaaren.nl.

Geplaatst op: 4 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020