Kwaliteitsproces: Florence Verbetermethodiek

Complete werkwijze en verbetermethodiek die helpt intramurale locaties van de organisatie op alle niveaus ondersteunen in het leren en verbeteren. Deze verbetermethodiek helpt noodzakelijke veranderingen concreet op gang te brengen.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Florence Verbetermethodiek

Waarom?

De Florence Verbetermethodiek inspireert als je op zoek bent naar naar een samenhangende methodiek voor kwaliteitsverbetering over de verschillende niveaus in jouw organisatie.

Aan de slag met verbetermethodiek

Wat?

Complete werkwijze en verbetermethodiek die helpt intramurale locaties van de organisatie op alle niveaus ondersteunen in het leren en verbeteren. Deze verbetermethodiek helpt noodzakelijke veranderingen concreet op gang te brengen. Het bevat:

  • op A3 de stappen van de verbetermethodiek, met invulpagina’s op de diverse stappen in de methodiek;
  • een beschrijving van de methodiek zelf en een communicatieplan;
  • een set van tips en hulpposters om mee te werken.

Als je aan de slag wilt met de Florence Verbetermethodiek, zijn er verschillende inspirerende voorbeelden en tools beschikbaar:

Welk niveau?

Dit proces gaat over het locatie- en organisatieniveau en geldt voor de PDCA organisatieonderdelen op continu verbeteren.

Resultaat van verbetermethodiek

Wat levert het op?

Je leert en verbetert en brengt noodzakelijke veranderingen concreet op gang.

Door wie te gebruiken?

  • coördinerend verpleegkundigen
  • verbeterteams
  • leidinggevenden
  • kwaliteitsmedewerkers
  • coaches

Maak gebruik van de tool

Hoe te gebruiken?

  • Onder leiding van een coördinerend verpleegkundige doorloop je de stappen.

Meer weten

Geplaatst op: 22 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 8 december 2022