Kwaliteitsmeetinstrument Zicht op kwaliteit

Het kwaliteitsmeetinstrument Zicht op kwaliteit is bedoeld voor verpleeghuizen om zicht te krijgen op de kwaliteit in de organisatie en de teams. Met het kwaliteitsmeetinstrument Zicht op kwaliteit worden de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg op  detailniveau gemeten en geëvalueerd met behulp van kijkpunten en vragen en getoetst aan normen.

Verdiepende meting

Het instrument kan worden gebruikt als verdiepende meting volgend op de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die wordt gebruikt in het programma Waardigheid en trots op locatie of de Verbetermeting 360 die wordt gebruikt als start van de Kwaliteit Verbetercyclus. De Scan en de Verbetermeting 360 brengen de ervaringen van verschillende doelgroepen ten aanzien van de acht thema’s van het Kwaliteitskader in kaart.

Inzet van het instrument Zicht op kwaliteit

Het instrument dient ter ondersteuning bij:

  • De implementatie van het Kwaliteitskader.
  • Interne kwaliteitsevaluaties binnen zorgteams.
  • Interne kwaliteitsevaluaties organisatiebreed.

Het instrument is ingedeeld volgens de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Elk thema van het kwaliteitskader heeft een eigen tabblad. Per thema zijn acht metingen mogelijk. Er zijn:

  • teamnormen: te meten in een zorgteam/het zorgproces
  • organisatienormen: te meten in de organisatie.

De opbouw per te beoordelen punt is als volgt:

  • kijkpunten en vragen voor de persoon die de kwaliteitsevaluatie uitvoert
  • de norm
  • de beoordeling van de norm:  voldaan, grotendeels voldaan, enigszins voldaan of niet voldaan
  • ruimte om een toelichting te geven.
Download het instrument Zicht op kwaliteit om er zelf mee aan de slag te gaan.

Voor vragen of hulp bij het gebruik van het kwaliteitsmeetinstrument Zicht op kwaliteit mail naar: info@waardigheidentrots.nl of abc@margrietboerma.nl

Meer weten

Geplaatst op: 16 oktober 2019
Laatst gewijzigd op: 9 december 2019