Kennisdossier Strategische personeelsplanning

Door het verloop van medewerkers in de zorg staat de stabiliteit van teams onder druk en is het zoeken naar de juiste bezettingsnorm en functiemix. Dit nodigt zorgorganisaties uit om op een andere, meer strategische manier met personeelsplanning om te gaan.  Voor het behoud van medewerkers is het belangrijk dat alle medewerkers aantrekkelijke functies kunnen bekleden, passend bij hun ervaring, opleiding en persoonlijke drijfveren. Binnen dit kennisdossier Strategische personeelsplanning verkennen we wat realistisch en haalbaar is. Hoe kan een toekomstgerichte personeelsplanning bijdragen aan stabiliteit in teams en daarmee aan behoud van medewerkers? Hoe zorg je voor een goede match tussen beleid en praktijk?  

In dit kennisdossier hebben we diverse praktijkvoorbeelden en tools verzameld:

Tools

Handreiking: Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit

voorplaat handreiking strategische personeelsplanning

De handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ geeft inzicht in drie componenten die van belang zijn bij strategische personeelsplanning: formatie in balans, teams in balans en organisatie in balans. De handreiking ondersteunt het samen denken en praten over een strategische personeelsplanning en het bij elkaar brengen van alle perspectieven om tot creatieve oplossingen en mogelijkheden te komen, om gaten in de roosters in te vullen.

Animatievideo strategische personeelsplanning

Onderstaande animatievideo hoort bij de handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ . In de video leggen we de werking en de samenhang van de drie componenten uit de handreiking nog eens kort en duidelijk uit.

Praatplaat – 8 tips als smeerolie voor strategische personeelsplanning

In onderstaande praatplaat zijn 8 tips uit de handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ in beeld gebracht om de 3 componenten van strategische personeelsplanning succesvol samen te laten komen.

Praatplaat Strategische personeelsplanning

Andere tools rondom strategische personeelsplanning

Praktijk

Binnen de organisatie werken aan strategische personeelsplanning

Regionaal samenwerken aan oplossingen voor personeelskrapte

Meer weten

Geplaatst op: 30 augustus 2021
Laatst gewijzigd op: 23 maart 2023