Kennisdossier Strategische personeelsplanning

Door het verloop van medewerkers in de zorg staat de stabiliteit van teams onder druk en is het zoeken naar de juiste bezettingsnorm en functiemix. Dit nodigt zorgorganisaties uit om op een andere, meer strategische manier met personeelsplanning om te gaan.  Voor het behoud van medewerkers is het belangrijk dat alle medewerkers aantrekkelijke functies kunnen bekleden, passend bij hun ervaring, opleiding en persoonlijke drijfveren. Binnen dit thema Strategische personeelsplanning verkennen we wat realistisch en haalbaar is. Hoe kan een toekomstgerichte personeelsplanning bijdragen aan stabiliteit in teams en daarmee aan behoud van medewerkers? Hoe zorg je voor een goede match tussen beleid en praktijk?  

In dit kennisdossier hebben we diverse praktijkvoorbeelden en tools verzameld: 

Meer weten

Geplaatst op: 30 augustus 2021
Laatst gewijzigd op: 14 november 2022