Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. De zorg inrichten over verschillende domeinen heen, zonder rekening te hoeven houden met schotten in de financiering. Bekijk deze kennisproducten over domeinoverstijgend samenwerken.

Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben onderzoek en ervaringen samengevoegd tot een kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken. In dit kennisdossier vind je de volgende kennisproducten:

Drie experimenten domeinoverstijgende samenwerking

De aanleiding voor het maken van dit dossier waren drie experimenten over domeinoverstijgende samenwerking. Met als uitgangspunt: goede zorg voor kwetsbare ouderen. Zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het resultaat mag er zijn. Kwetsbare ouderen kunnen beter hun eigen leven leiden door samenwerking over de domeingrenzen van het zorgstelsel. En, beslist niet onbelangrijk: met domeinoverstijgend werken worden veel kosten bespaard in de Wet langdurige zorg (Wlz). Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Verdiepende interviews experimenten

De zorgaanbieders Maria-Oord, Opella en NNCZ initieerden de drie experimenten in Dongen, Ede en Hollandscheveld. Zij deden dat in nauwe samenwerking met de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt in Hollandscheveld. Lees het drieluik over de experimenten domeinoverstijgend samenwerken:

Animatievideo

In deze animatievideo zie je een korte uitleg over domeinoverstijgend samenwerken en wat dit kan betekenen voor de cliënt. Deze animatie is tot stand gekomen samen met Opella, koploper in domeinoverstijgende samenwerking.

Tips: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken

René van het Erve, themacoördinator Domeinoverstijgend Samenwerken vanuit Waardigheid en trots op locatie: ‘Bij domeinoverstijgend samenwerken gaat het erom de verschillende wetten en werkvelden beter bespeelbaar te maken en financiers en uitvoerende partijen bij elkaar te brengen. Met steeds hetzelfde idee voor ogen: betere zorg en ondersteuning voor kwetsbaren die tussen wal en schip dreigen te vallen.’ Bijkomend voordeel: domeinoverstijgend werken kan leiden tot een besparing van de kosten, ontlasting van naasten, cultuurverandering en uitstel van opname in het verpleeghuis.

Terugkijken online bijeenkomst

Op 12 mei 2021 organiseerden we de online bijeenkomst Zicht op domeinoverstijgend samenwerken. Kijk de bijeenkomst terug op YouTube.

Wetswijziging Wlz

Wanneer zorg nodig is die de verschillende domeinen van de Wlz, Wmo en Zvw overstijgt, ontstaan regelmatig problemen. Zo kunnen crisissituaties ontstaan die leiden tot een ziekenhuisopname of een verhuizing naar het verpleeghuis, terwijl dit was te voorkomen met beter passende en goedkopere interventies in de thuissituatie. Het ministerie van VWS werkt aan een wetswijziging van de Wlz om deze preventieve interventies mogelijk te maken. Vilans reageerde op dit beleid.

Publicaties over domeinoverstijgende samenwerking

Wat is nog in ontwikkeling?

Hoe ga je aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken in de praktijk? Wat moet je praktisch regelen om te kunnen starten met deze nieuwe werkwijze? Wat moet je intern op orde hebben en wat voor afspraken moet je extern maken? En hoe werk je in een netwerk binnen verschillende domeinen? Binnenkort publiceren we een handige tool met praktische tips hiervoor.

Wat werkt bij samenwerken tussen domeinen?

Wat zijn de werkende elementen van domeinoverstijgend samenwerken? Later dit jaar delen we een kennispublicatie over deze elementen, met de ervaringen uit de drie experimenten als uitgangspunt. Rode lijnen in de publicatie zijn:

  • werken in een netwerk
  • werkwijze arrangeurs
  • hoe bekostig je het?
  • wat zijn de resultaten van domeinoverstijgend samenwerken?

Meer weten

Geplaatst op: 10 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2021