Jaarcyclus Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de wettelijke norm en het kompas voor goede verpleeghuiszorg. Zorgaanbieders zijn aan zet voor het leveren van goede zorg zoals bedoeld in het kader. In de Infographic Jaarcyclus Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de jaarlijks terugkerende activiteiten van de sector en verpleeghuizen. Daarnaast is en tijdslijn opgesteld waarop de activiteiten staan voor de sector, die nodig zijn om verder invulling te geven aan het Kwaliteitskader.

Jaarcyclus Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Tijdlijn

Meer weten


Geplaatst op: 2 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2018