Het activeren van mensen

Deze methodieken komen voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’  – deel 1. Verandering op gang brengen.

Methoden gericht op het activeren van mensen om te gaan veranderen. Ze kunnen worden ingezet om mensen bijvoorbeeld bewust te laten zijn van hun eigen gedrag en handelen en de effecten daarvan.

Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid biedt een bril om anders te kijken naar de dingen waar men tegenaan loopt. De cirkel richt zich op proactief en reactief zijn. Proactieve mensen richten zich op de cirkel van invloed. Reactieve mensen richten zich op de cirkel van betrokkenheid.

Lees meer over de ‘Circle of Concern’ oftewel de cirkel van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey

Leercyclus en leerstijlen van Kolb

David Kolb heeft een model opgesteld over ervaringsleren, een vorm van leren op basis van praktijkervaring.

Lees het artikel Zelfreflectie: leercyclus en leerstijlen van Kolb

Meer weten

Geplaatst op: 4 september 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017