Patientjourney – Huisarts in the lead

Binnen het thema ‘Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen’ zijn 7 organisaties aan het werk om de specialist ouderengeneeskunde (SO) beter te positioneren nu ouderen langer thuis wonen. De vragen die centraal staan binnen dit thema zijn:

  1. Hoe kan de SO bekostigd worden zodat hij, net als intramuraal, zijn werk in de eerstelijn kan uitvoeren?
  2. Hoe kan de huisarts nadrukkelijker de regie blijven houden, ook als mensen geclusterd in de wijk wonen?

Daarin werken de samenwerkende organisaties in het thema aan de volgende doelen:

  1. Over- en onderbehandeling verminderen.
  2. Beter positioneren van de SO en/of hoofdbehandelaar in de thuissituatie.
  3. Het afpellen van de financiële prikkels en wat daarin werkt.
  4. Zicht krijgen op de taakdifferentiatie tussen huisarts en SO (LHV en Verenso maken een handreiking)

Patientjourney – Huisarts in the lead

Zorgorganisaties De Zorgboog, Saffier de Residentiegroep, WelThuis/Goudenhart en Zorggroep Liante richten zich specifiek op een model waarin de huisarts in the lead is. In dit model gaat het om normaliseren van zorg ook als mensen geclusterd of kleinschalig wonen in de wijk. Dat betekent dat de huisarts als eerste aanspreekpunt blijft ook als deze mensen niet meer zelfstandig kunnen wonen en geclusterd gaan wonen, de huisarts blijft als zodanig in the lead. Dat is nu anders daar ouderen die nu de overstap maken naar geclusterd wonen meteen overgeheveld worden naar de specialist ouderengeneeskunde.

huisarts in the lead

Zorgorganisaties Norschoten, Pleyade en Opella werken in hetzelfde thema aan de patientjourney SO in the lead. Beide modellen bewegen zich in een continuüm tussen 2 extremen: SO in the lead (uiterste rechts) en huisarts in the lead (uiterst links).

Meer weten

Geplaatst op: 23 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019