Handreiking inspraak Wmcz 2018

Met inspraak kunnen cliënten in zorgorganisaties invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij de eigen wensen en behoeften. De Handreiking inspraak Wmcz 2018 helpt zorgorganisaties, cliëntenraden, cliënten en naasten om dat gezamenlijk vorm te geven.

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 in werking. Inspraak is een nieuw onderdeel van deze wet. Maar de wet schrijft bewust niet voor hoe je dat doet. Verpleeghuizen mogen dus op hun eigen manier inspraak regelen die het beste past bij de organisatie. Het ministerie van VWS heeft Vilans de opdracht gegeven om een handreiking te ontwikkelen.

Wat is inspraak?

De handreiking staat eerst stil bij wat inspraak nu eigenlijk is en waarom die voor zorgorganisaties belangrijk is. Inge Redeker, onderzoeker bij Vilans en één van de samenstellers van de handreiking: ‘We leggen uit wat er over inspraak in de wet staat en hoe (mede)zeggenschap zich verhoudt tot inspraak. En we staan stil bij het doel: met elkaar in gesprek gaan, wensen ophalen en vervolgens ook terugkoppelen wat ermee gedaan is.’

Tips om inspraak vorm te geven

Dan volgen tips om met inspraak te beginnen, met veel voorbeelden van hoe je daaraan invulling kunt geven. Je kunt direct beginnen, creatieve werkvormen gebruiken en de inspraak uitbreiden. Redeker: ‘We hebben 14 manieren verzameld waarop organisaties aan inspraak kunnen werken. Variërend van makkelijke, laagdrempelig manieren – zoals een ideeënbus en het pizzagesprek – tot uitgebreidere vormen, zoals het spiegelgesprek. Elke vorm wordt kort beschreven, met een link naar meer informatie.’ 

De handreiking sluit af met vragen en antwoorden, een eenvoudige samenvatting en handige links naar meer informatie.

Landelijk Congres Cliëntenraden 2019

De handreiking is in december 2019 gepresenteerd tijdens het Landelijk Congres Cliëntenraden. De ideeën, suggesties en opmerkingen van bezoekers zijn in de definitieve versie verwerkt. Lees ook: Inspraak is ‘wensen ophalen en terugkoppelen wat ermee gedaan is’

Meer weten

Geplaatst op: 20 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 23 januari 2020