Handreiking gebruik beschermende middelen

Bij bewoners met corona(verdenking) gebruik je altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar ook als bewoners geen duidelijke klachten hebben, kan in bepaalde gevallen bescherming nodig zijn. De handreiking van V&VN helpt om in te schatten of je beschermende middelen moet gebruiken.

Laatste update: 01-08-2020

De RIVM-richtlijn Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis is aangepast. Deze biedt verpleegkundigen en verzorgenden nu de ruimte om in specifieke zorgsituaties op basis van hun professionele inzichten en ervaring persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Wanneer een besmettingsrisico?

Wanneer je persoonlijke zorg verleent, is dit bijna altijd vlakbij de bewoner. Dat betekent dat je geen 1,5 meter afstand kunt houden. In dat geval moet je op basis van je professionele inzicht de risico’s op besmetting inschatten en kom je tot een professionele afweging over het wel of niet gebruiken van beschermende middelen.

Kom je tot de conclusie dat er een besmettingsrisico is, of twijfel je daarover en moet je snel handelen? Gebruik dan beschermingsmiddelen. Je bepaalt het besmettingsrisico op basis van het type zorghandeling in combinatie met de beoordeling van de gezondheidssituatie van de cliënt en de mogelijkheid om veilig zorg te kunnen verlenen.

Handreiking Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij COVID-19

 V&VN werkte samen met de Federatie Medisch Specialisten aan: ‘Gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij COVID-19. Handreiking voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten’.

Voorbeeld professionele afweging over gebruik van beschermende middelen

Meneer Kampen van 89 jaar heeft dementie. Hij heeft veel ondersteuning nodig bij persoonlijke verzorging en begrijpt niet goed wat er van hem wordt verwacht bij handhygiëne. Daarnaast laat meneer Kampen aanhankelijk gedrag zien. Je bent bij meneer Kampen om zijn tanden te poetsen.

Welke overwegingen maak je?

  • Beoordeel gezondheidssituatie: Meneer Kampen wordt niet verdacht van corona. (geen risico)
  • Beoordeel of zorg veilig verleend kan worden in deze context: Je hebt de faciliteiten om goede handhygiëne toe te passen, maar je ziet bij binnenkomst dat meneer Kampen zichtbaar vuile handen heeft. Wanneer meneer Kampen je ziet binnenkomen, verwelkomt hij je met open armen. (risico aanwezig)

Beoordeel het besmettingsrisico van de zorgverleningsactiviteit

Je gaat meneer Kampen ondersteunen bij tandenpoetsen. Dit is een handeling vlakbij en de handeling kan mogelijk hoesten opwekken als meneer Kampen zich verslikt. (risico aanwezig). Op basis van jouw professionele oordeel kom je tot de conclusie dat deze specifieke situatie een risico is en je bespreekt in jouw team om in deze situatie wel PBM te gebruiken.

Bron: V&VN

Meer weten

Geplaatst op: 20 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 10 september 2020