Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Handreiking Werken met de Kwaliteit Verbetercyclus

Introductie Kwaliteit Verbetercyclus

In de langdurige zorg is er behoefte aan een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier van ervaringen verzamelen op de werkvloer. Hierbij is het belangrijk dat er ook iets met de verzamelde informatie wordt gedaan. Niet meten om het meten (en het verantwoorden), maar juist ook om te leren en te kunnen verbeteren. Samen met betrokkenen bij de zorg is hiervoor de Kwaliteit Verbetercyclus (KVC) gemaakt. De Kwaliteit Verbetercyclus is een manier van werken die medewerkers in de verpleeghuiszorg helpt om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren.

Via een digitale vragenlijst krijgen teams in het primair proces inzicht in wat kwaliteit voor alle betrokkenen inhoudt. De uitkomsten van de vragenlijsten worden besproken en er worden concrete verbeteracties aan gekoppeld. De medewerkers implementeren en monitoren verbeteracties. Dit kort cyclisch verbeteren wordt ondersteund met een app. Medewerkers worden met deze werkwijze zelf eigenaar van het verbeterproces.

Kwaliteit Verbetercyclus

Eerst meer weten over de Kwaliteit Verbetercyclus? Lees de algemene informatie over de Kwaliteit Verbetercyclus en bekijk ons webdossier over de Kwaliteit Verbetercyclus

Handreiking Werken met de Kwaliteit Verbetercyclus

De handreiking Werken met de Kwaliteit Verbetercyclus is ontstaan vanuit de eerdere ervaringen met de KVC. Deze handreiking is een handvat om de KVC in te zetten op de manier die bij uw organisatie past.

Deze handreiking is voor iedereen die behoefte heeft aan:

  • Inzicht in kwaliteit van zorg en leven
  • Inzicht op basis van ervaringen van betrokkenen
  • Eigenaarschap op het verbeter- en ontwikkelproces

De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De onderdelen van de KVC
  2. Het implementatieproces van de KVC
  3. Bijlagen met handige formats en voorbeelden om te gebruiken bij de implementatie van de KVC

Deze handreiking is geschreven voor zorgorganisaties in een Kwaliteitstraject, die gebruik maken van een Waardigheid en trots-coach. Dit leidt ertoe dat niet alles in de handreiking van toepassing is voor organisaties die niet (meer) in een Kwaliteitstraject zitten. Organisaties die niet onder de noemer Kwaliteitstraject vallen kunnen uiteraard ook gebruik maken van de KVC. Zij krijgen hierbij echter geen financiële ondersteuning vanuit het programma W&t.

Deze handreiking is een ‘levend werkdocument’. Dit houdt in dat er naar aanleiding van de ervaringen met de implementatie van de KVC ook veranderingen doorgevoerd worden. Gebruik deze handreiking dan ook als leidraad, niet als keurslijf.


Geplaatst op: 24 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 22 december 2017