Fotostem van Sevagram en Zuyd Hogeschool betrekt ouderen met dementie bij eigen zorg

Zorgorganisatie Sevagram en Zuyd Hogeschool ontwikkelden samen de methodiek Fotostem. Daarmee kunnen ouderen met dementie in een verpleeghuis beter worden betrokken bij de zorg en ondersteuning die ze krijgen.

Fotostem

De methode Fotostem helpt bij het ophalen van verhalen achter activiteiten en momenten die een oudere met dementie prettig vindt. De cliënt maakt samen met een familielid, vertrouwd persoon of vrijwilliger foto’s van prettige of positieve momenten. Daarmee wordt de beleving van de bewoner met dementie letterlijk en figuurlijk inzichtelijk gemaakt. Een zorgmedewerker spreekt vervolgens met hen om het achterliggende verhaal helder te krijgen. Aan de hand van de foto’s en verhalen maken de cliënt, familielid of vrijwilliger en de zorgmedewerker samen een plan om meer van die prettige momenten een plek te geven in de zorg en het dagelijks leven.

Handleiding

Sevagram en Hogeschool Zuyd hebben een handleiding met praktisch stappenplan gemaakt. Cliëntenraden en zorg- en welzijnszorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg kunnen deze gebruiken om aan de slag te gaan met de methodiek Fotostem. De handleiding is ook toepasbaar op de zorg voor dementerende ouderen in de thuissituatie,
dagbehandelingcentra of verzorgingshuizen. Sevagram neemt deel aan het programma ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ binnen Waardigheid en trots. Zij gaan aan de slag met twee verbeterprojecten: Gang van de Tijd en de Interactieve Dementie Trainer. Beide projecten gaan over het thema ‘dementie’.

Meer weten


Geplaatst op: 16 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2016