Film WZH: Opname in verpleeghuis van mensen met dementie

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) heeft een film gemaakt over mensen met dementie, hun naasten en betrokken professionals rondom de opname in het verpleeghuis. De film ‘Ken je mij?’ ondersteunt het gesprek tussen professionals en naasten. In de film komen thema’s aan bod als: het behouden van eigen regie, denken in mogelijkheden en de samenwerking tussen professionals, mensen met dementie en hun naasten. De film is gemaakt in het kader van een project waarin WZH een programma ontwikkelt voor mensen met dementie om betekenisvolle activiteiten te behouden tijdens en na verhuizing.

Film ‘Ken je mij?’

De film ‘Ken je mij?’ is de weergave van een gezamenlijke zoektocht van professionals en naasten naar de betekenis achter gewoonten en activiteiten van mensen met dementie. De film is opgebouwd uit vier delen:

  • Deel 1. Het huisbezoek. De partner vertelt thuis over belangrijke gebeurtenissen, spullen met persoonlijke betekenis, gewoonten en rituelen in het dagelijks leven.
  • Deel 2. Opname in het verpleeghuis. Onbegrepen gedrag van de bewoner met dementie wordt in gesprek met de partner verklaard en achterhaald en er wordt samen naar oplossingen gezocht. Doel is om gedragspatronen in kaart te brengen en die in het verpleeghuis zo min mogelijk te doorbreken.
  • Deel 3. Zijn wie je bent in het verpleeghuis. De cliënt wordt betrokken in gesprekken over de noodzakelijke zorg en inzet van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Welke wensen heeft de cliënt en hoe kun je daarin voorzien?
  • Deel 4. Betekenisvolle activiteiten. Medewerkers vertellen: mensen moeten zich gekend voelen en erop kunnen vertrouwen dat zorgprofessionals weten wat hen een fijn en vertrouwd gevoel geeft. Om de juiste activiteiten te vinden voor een bewoner moet je soms kijken naar de vraag achter de vraag.

Methoden en werkvormen dementiezorg

WZH stelt de film ter beschikking voor iedereen die betrokken is bij mensen met dementie om het gesprek aan te gaan; hoe ontwikkelen we zorg vanuit de behoefte en betekenisvolle activiteiten van mensen met dementie.

Op de website van WZH zullen in de komende tijd diverse werkvormen en methodieken gedeeld worden rondom de film ‘Ken je mij?’. Verpleeghuizen die de film inzetten binnen hun organisatie om medewerkers te trainen, worden gevraagd om hun ervaringen ook te delen. Neem hiervoor contact op met Arianne Samsom.

Bron: WZH.nl

Meer weten

Geplaatst op: 20 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 20 januari 2020