Familiezorg implementeren en borgen

Zorgorganisatie RSZK heeft goede resultaten met het ontwikkelen, implementeren en borgen van de interne keten dementie op basis van het Familiezorg-concept. Bij het veranderingsproces werkte RSZK met ‘programmasturing’ waarbij een programmaraad om de afzonderlijke business units heen werkte, en kaders vaststelde.

Interne keten dementie

De interne keten dementie heeft de methode familiezorg als rode draad. Werkgroepen hebben elk een deel van de keten vormgegeven – binnen de gestelde kaders. De overlegmomenten van medewerkers met cliënt en familie en achterliggende processen, taken en verantwoordelijkheden zijn aangepast en worden vastgelegd in één document. Er is nu één aanspreekpunt.

Aanpak implementatie en borging

  1. RSZK heeft eerst een teamanalyse gedaan. Men heeft bepaald in hoeverre medewerkers de ruimte hebben om te leren, het leerlandschap van het team in kaart gebracht en een analyse van de leervoorkeur van het team en elk lid uitgevoerd. De resultaten van de teamanalyse zijn binnen de teams besproken.
  2. Vervolgens heeft elk team twee workshops gevolgd over familiezorg.
  3. Daarna heeft elk team, met ondersteuning van een coach, vastgesteld wat men wil (af)leren en welke ondersteuning men nodig heeft. Dit is vastgelegd in een teamportfolio en een individueel portfolio. De coach heeft volgens ook de medewerkers getraind om het eigen reflectief vermogen te vergroten (als team en individueel).
  4. Bij elk teamoverleg wordt het teamportfolio besproken. Men kijkt terug, stelt vast waar de komende periode aan gewerkt wordt en spart over de aanpak. Ervaringen worden gedeeld en opgedane kennis geëxpliciteerd. Zo vallen leren en werken samen, altijd gekoppeld aan de doelstelling om cliënt en zijn systeem centraal te stellen.

Geplaatst op: 25 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 25 juli 2016