Eerste beeld van opgave voor themagroep Specialist Ouderengeneeskunde

Na de startbijeenkomst van de themagroep bekostiging specialist ouderengeneeskunde is er een inventarisatie opgesteld om de doelstellingen van de themagroep vast te stellen en een beeld te schetsen van de huidige situatie qua regelgeving en kaders.

Met elkaar constateerden de zorgaanbieders van de themagroep dat ze nog onvoldoende weten:

  • Hoe de financiering van de SO geregeld is in de verschillende wetten (Wlz, Zvw, Wmo)
  • Hoe de financiĆ«le prikkels van het huidige systeem werken en wat dit betekent voor de administratieve lasten
  • Wanneer werkt het nu en wanneer niet; welke criteria zijn van belang
  • Hoe de taakdifferentiatie er uit ziet tussen huisarts en SO in de transitie naar langer thuis.
  • Of de SO ook hoofbehandelaar kan zijn voor generieke behandelingen

Inventarisatie

In de inventarisatie komen daarom de volgende zaken aan bod:

  • Stand van zaken: Financiering SO in de verschillende wetten, de financiĆ«le prikkels, taakdifferentiatie
  • Opgave en uitwerking themagroep: opgave en beoogde resultaten van de deelnemende zorgorganisaties
  • Verschillende scenario’s
  • Borging van de resultaten

Meer weten

Geplaatst op: 2 februari 2016
Laatst gewijzigd op: 29 juli 2019