Tool ‘Eenduidige werkwijze dagelijkse zorg: zo werken we per dienst’

Deze tool biedt handvatten voor een eenduidige werkwijze in de organisatie van een dagdienst met duidelijke afspraken over de rolverdeling tussen dagverantwoordelijke – EVV/contactverzorgende – uitvoerend medewerker. De tool bevat een beschrijving en een schematisch overzicht van de rolverdeling en een overzicht met afspraken voor de rapportages.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Eenduidige werkwijze dagelijkse zorg

Waarom?

De tool ‘Eenduidige werkwijze dagelijkse zorg: zo werken we per dienst’ inspireert als…

  • Er behoefte is aan eenduidige afspraken rondom het opstarten en de organisatie van de dagdienst.
  • Je een verhelderend plaatje zoekt over de rolverdeling dagverantwoordelijke – EVV/contactverzorgende – uitvoerend medewerker.

Wat?

De tool bevat twee inspirerende voorbeelddocumenten:

  • Een werkinstructie met de eenduidige werkwijze van de dagelijkse zorg, waaronder overdracht, cliëntagenda met periodieke handelingen en ook rapportage-instructies.
  • Een schematische weergave waarin de rollen en verantwoordelijken gedurende een dienst verbeeld is.

Welke niveau

Dit proces gaat over het niveau van het zorgproces: de bewoner en zijn naasten, met daarbij de focus op de uitvoering van de dagelijkse zorg.

Resultaat eenduidige werkwijze

Wat levert het op?

  • Inzicht in de rolverdeling gedurende een dienst
  • Een eenduidige werkwijze bij het opstarten van een dienst en de rapportage per dienst

Door wie te gebruiken?

  • Zorgmedewerker
  • Leidinggevende

Hoe te gebruiken?

Ter inspiratie bij het maken van heldere rolverdeling met verantwoordelijkheden én de organisatie van de dienst.

Download

Deze voorbeelddocumenten zijn ontwikkeld in 2020 bij een kleine en grotere zorgorganisatie in het kader van ondersteuning door Waardigheid en trots op locatie.

Meer weten

Geplaatst op: 30 maart 2021
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2021