Crisiscommunicatie door verpleeghuizen: 3 stappen

Een crisis en de bijhorende media-aandacht kan ernstige schade toebrengen aan de organisatie en betrokkenen. Het is daarom belangrijk om crisismanagement met de communicatie die daarbij hoort op de juiste manier te organiseren. Waar een organisatie aan moet denken als het gaat om crisiscommunicatie is te lezen in het rapport van In voor zorg! ‘Crisiscommunicatie door verpleeghuizen: doen en laten’. In dit rapport wordt het organiseren van crisiscommunicatie aan de hand van drie stappen (voorbereiding, tijdens de crisis, na de crisis) uitgelegd.

Voorbereid zijn

Voorbereiding en de manier hoe om wordt gegaan met het begin van de crisis is bepalend voor verloop en uitkomst van de crisis. Wanneer er geen goede afspraken zijn gemaakt over de omgang met calamiteiten is de kans groot dat betrokkenen en de organisatie meer schade ondervinden. Don’ts: door een crisis laten overvallen, onvoorbereid en ongetraind met media praten, denken dat communicatie vanzelf gaat, negeren, niet luisteren, niet reageren, denken dat je alleen staat en media wantrouwen.

Tijdens de crisis

Tijdens de crisis is het van belang het hoofd koel te houden en medeleven te tonen. Bepaal zo feitelijk mogelijk wat er aan de hand is en stel een nieuwsbericht op. Wanneer dit niet direct duidelijk is geef dan aan wat er wel gedaan wordt, geef procesinformatie. Don’ts: mee laten slepen met de hype, reputatie belangrijker vinden dan medewerkers en collega’s, defensieve houding en opnieuw laten overvallen door wendingen in de communicatie en het nieuws.

Na de crisis

Na de crisis is het belangrijk de crisis te analyseren, evalueren en eventueel bijstellen. Stel een rapport op met daarin een beschrijving van de crisis, de gevolgen en de maatregelingen die zijn getroffen. Don’ts: een crisis wegschrijven aan een toevalligheid of onrechtvaardigheid.

Meer weten over crisiscommunicatie

Geplaatst op: 26 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 18 oktober 2016