Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)

De coronawijzer beschrijft 4 verschillende rollen die een adviesraad (VAR of PAR) in deze coronacrisis kan vervullen; terugtrekken, adviseren, coördineren of samen sturen. De coronawijzer helpt leden van de adviesraad bewust te kiezen voor een rol die past bij de adviesraad en de organisatie. CC Zorgadviseurs heeft voor elk van de vier rollen beschreven hoe deze concreet kan worden ingevuld.

Eerst denken, dan doen

Direct het werk als adviesraad neerleggen en bijdragen in de directe zorgverlening is misschien het eerste dat je wilt, maar er zijn ook andere manieren om als adviesraad een bijdrage te leveren aan het goed doorstaan van de coronacrisis. Zorgprofessionals schieten snel in de modus van doen, doen, doen. Maar, het goede doen vraagt stilstaan en goed doordenken, maar ook snel schakelen. De coronawijzer voor adviesraden (geschreven door CC Zorgadviseurs) helpt om een keuze te maken hoe jullie als adviesraad een rol kunnen vervullen.

4 rollen voor VAR / PAR

De 4 rollen die worden beschreven zijn:

Rol 1. Terugtrekken

De adviesraad staakt weloverwogen tijdelijk zijn activiteiten, omdat bijvoorbeeld de leden ervoor kiezen om volledig bij te dragen in de directe zorg.

Rol 2. Zorginhoudelijk adviseren

De adviesraad adviseert over Corona gerelateerde vraagstukken die bijdragen aan de
aanpak van de crisis.

Rol 3. Coördineren

De adviesraad ondersteunt de aanpak van de crisis door informatie vanuit het crisisteam
via het professionele netwerk goed in de organisatie te laten landen en door relevante
informatie vanuit de beroepsgroep(en) door te spelen naar het crisisteam. Een soort
verbindingsofficier, naast de communicatie via de lijn. Dit kan gecombineerd worden met zorginhoudelijk adviseren (rol 2).

Rol 4. Samen sturen

De adviesraad neemt medeverantwoordelijkheid voor de aanpak van de crisis. Een of
meerdere leden van de adviesraad is lid van het crisisteam. Dit kan gecombineerd worden met zorginhoudelijk adviseren en/of coördineren (rollen 2 en 3).

Aandachtspunten rollen VAR /PAR

Voor elke rol zijn een aantal aandachtspunten beschreven met betrekking tot:

  • De relatie met de organisatie
  • De interne werkwijze
  • Teamontwikkeling
  • De externe omgeving
  • De ambities en doelen die bij deze rol passen

Bron: CC Zorgadviseurs

Meer weten

Geplaatst op: 18 mei 2020
Laatst gewijzigd op: 17 augustus 2020