Auditvragenlijst

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 5. Basis op orde.

De auditvragenlijst  kunt u gebruiken voor het doen van een audit over kwaliteit en personeel. Met het instrument kan de auditor op verschillende kwaliteitsonderwerpen een audit afnemen bij het team.

Het instrument bestaat uit vragen op de volgende onderdelen:

  1. Sturen op kwaliteit
  2. Cliëntdossier
  3. Scholing en inzet personeel
  4. Medicatieveiligheid
  5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
  6. Woon-/leefsfeer, veiligheid
  7. Hygiëne en infectiepreventie
  8. Mondzorg.

De bevindingen kunnen door de auditor direct in het excelbestand worden ingevoerd. Als de auditor alle bevindingen heeft ingevoerd, worden de resultaten automatisch per team zichtbaar. Er kunnen meerdere audits worden weergegeven zodat u zicht krijgt op de voortgang en verbeteringen.

Het instrument bestaat uit drie onderdelen:

1. Vragenlijst voor de auditor
2. Uitkomstenblad voor het team.
3. Uitkomstenblad met de resultaten op een rij van maximaal zes audits van acht thema’s.

Downloads

Meer weten

Geplaatst op: 9 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017