Tools binnen Persoonsvolgende bekostiging

Publicatie: De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget

Binnen Waardigheid en trots -Ruimte voor verpleeghuizen werken een aantal zorgorganisaties met een persoonsvolgend budget. Leer van de ervaringen van deze organisaties download de publicatie 'De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget'.

lees meer

Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?

Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de bouwstenen en randvoorwaarden voor uitkomstbekostiging in kaart gebracht.

lees meer