Tools binnen Persoonsvolgende bekostiging

Afbeelding bij 'Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?'

Wat is nodig voor een succesvolle introductie van uitkomstbekostiging?

18 mei 2016 - Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de bouwstenen en randvoorwaarden voor uitkomstbekostiging in kaart gebracht.