3 tools voor het managen van vrijwilligers

Professionals in de langdurige zorg krijgen steeds meer te maken met de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Dat vraagt om specifieke competenties van de professional. Movisie heeft 3 veranderingen in het werken met vrijwilligers beschreven en daarbij een toolbox ‘managen van vrijwilligers‘ ontwikkeld.

1. Weet met welk type vrijwilliger je te maken hebt

Wanneer je als professional je werk samen met vrijwilligers uitvoert, is het goed om te beseffen met welk type vrijwilliger(s) je te maken hebt, zodat je de begeleiding daarop af kunt stemmen. Als er een grote groep vrijwilligers wordt ingezet, wordt er vaak een ‘coördinerend vrijwilliger’ aangesteld. Deze vrijwilliger heeft vaak primair coördinerende en leidinggevende werkzaamheden en vraagt dus om een andere begeleiding dan de uitvoerende vrijwilligers. Daarnaast worden ook steeds vaker cliënten gestimuleerd om in het kader van participatie of dagbesteding vrijwilligerswerk te doen. Deze groep vraagt vaak juist om een intensievere begeleiding. Met Het Vrijwilligerskwadrant kunt u nagaan welke vrijwilligers u in huis heeft of wilt gaan werven.

2. Stimuleer ook ongebonden vrijwillige inzet

Naast de ‘gebonden vrijwilligers’ zijn er ook vaak mensen die zich incidenteel vrijwillig inzetten, bijvoorbeeld om een speciale activiteit mogelijk te maken. Maar hoe zorg je dat je indien nodig een beroep kunt doen op dergelijke vrijwillige inzet van betrokkenen zoals familieleden of omwonenden? Met behulp van De Bronmethodiek kun je in kaart brengen op wie je voor welke activiteiten als organisatie een beroep mag doen.

3. Biedt vrijwilligers een aantrekkelijke organisatie

Vrijwilligers willen zich graag op een volwaardige manier nuttig maken binnen een organisatie. Een organisatie moet daarvoor het vrijwilligerswerk kwalitatief goed georganiseerd hebben. Denk daarbij aan zaken als ontwikkelingsmogelijkheden, begeleiding, vergoedingen en waardering van vrijwilligers. Met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld kan een organisatie in kaart brengen of het vrijwilligerswerk goed georganiseerd is.

Bron: Movisie

Geplaatst op: 28 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 2 maart 2020