Tools

Afbeelding bij 'Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen ten tijde van corona (versie 20 mei)'

Handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen ten tijde van corona (versie 20 mei)

27 mei 2020 - De handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen (versie 20 mei) geeft handvatten om de bezoekregeling op maat vorm te geven.

thema's: Wonen en welzijn (206) , Veiligheid (211)

Afbeelding bij 'Mondzorg tijdens corona-uitbraak'

Mondzorg tijdens corona-uitbraak

25 mei 2020 - Ook tijdens de coronacrisis is het mogelijk om mondzorg te bieden aan bewoners in verpleeghuizen. Bekijk de voorwaarden waaronder dat kan.

thema: Veiligheid (211)

Afbeelding bij 'Handreiking gebruik beschermende middelen'

Handreiking gebruik beschermende middelen

20 mei 2020 - Is bescherming nodig bij bewoners met onduidelijke coronaklachten? De handreiking helpt om in te schatten of je beschermende middelen moet gebruiken.

thema: Veiligheid (211)

Afbeelding bij 'Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)'

Coronawijzer voor de adviesraad (VAR / PAR)

18 mei 2020 - De coronawijzer beschrijft 4 rollen die een adviesraad (VAR of PAR) in de coronacrisis kan vervullen; terugtrekken, adviseren, coördineren of samen sturen.

Afbeelding bij 'Routeplanner voor dilemma’s in coronatijd'

Routeplanner voor dilemma’s in coronatijd

8 mei 2020 - Juist in coronatijd moet je als zorgmedewerker soms lastige afwegingen maken. De ‘Routeplanner bij dilemma’s’ helpt bij het herkennen, agenderen, omgaan met en leren van dilemma’s.

Afbeelding bij 'Draaiboek en zorgplannen veilige herstelzorg na corona'

Draaiboek en zorgplannen veilige herstelzorg na corona

30 april 2020 - Het draaiboek veilige herstelzorg na corona geeft tips en adviezen gericht op cliënten die herstellen van het coronavirus. Ook vind je in het draaiboek voorbeeld zorgplannen.

Afbeelding bij 'Academische Werkplaats Ouderen: tips tijdens COVID-19 uitbraak'

Academische Werkplaats Ouderen: tips tijdens COVID-19 uitbraak

30 april 2020 - Wat kunnen leren van andere crisissen wereldwijd om in verpleeghuizen goed om te gaan met de corona uitbraak? Academische Werkplaats Ouderen deed onderzoek.

Afbeelding bij 'Zorgkaart corona-afdeling verpleeghuizen'

Zorgkaart corona-afdeling verpleeghuizen

28 april 2020 - Om persoonsgerichte zorg te bieden aan cliënten die besmet zijn met het coronavirus in verpleeghuizen of speciale cohort-afdelingen is een zorgkaart ontwikkeld.

thema: Veiligheid (211)

Afbeelding bij 'Geef aandacht aan voeding in deze tijd van corona'

Geef aandacht aan voeding in deze tijd van corona

27 april 2020 - Goede voeding draagt bij aan goede weerstand en is dus van extra groot belang in deze tijd van corona. Check de factsheet Voedingszorg en corona in zorginstellingen.

thema's: Wonen en welzijn (206) , Veiligheid (211)

Afbeelding bij 'Tool: Communicatie met corona-patiënten'

Tool: Communicatie met corona-patiënten

20 april 2020 - Met de communicatiekaarten voor corona-zorg kunnen patiënten en zorgverleners eenvoudig aanwijzen wat ze willen zeggen.