Tools

Afbeelding bij 'Methodiek: ‘De boom van welbevinden’'

Methodiek: ‘De boom van welbevinden’

5 december 2022 - De tool 'de boom van welbevinden' van zorgaanbieder ZZG zorggroep biedt handvatten om methodisch te werken aan het welbevinden van bewoners.

Afbeelding bij 'Kennisdossier intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis'

Kennisdossier intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

2 december 2022 - In het kennisdossier 'Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis' bundelen we tools en praktijkvoorbeelden om met dit thema op jouw locatie aan de slag te gaan.

Afbeelding bij 'Kennisdossier Informele zorg'

Kennisdossier Informele zorg

24 november 2022 - In het kennisdossier informele zorg bundelen we tools en praktijkvoorbeelden rondom het gelijkwaardig samenwerken tussen beroepskrachten en informele zorgverleners (mantelzorgers, familie en naasten, vrijwilligers).

Afbeelding bij 'Praatplaat: Samenwerken met de eerste contactpersoon van een bewoner'

Praatplaat: Samenwerken met de eerste contactpersoon van een bewoner

22 november 2022 - De eerste contactpersoon van een bewoner wordt soms wel geacht om ‘het schaep met de 5 poten’ te zijn. Aan de hand van een ‘blaatplaat’ laten we die 5 poten zien.

Afbeelding bij 'Kennisdossier palliatieve zorg'

Kennisdossier palliatieve zorg

10 november 2022 - In dit kennisdossier delen we tools en mooie voorbeelden om palliatieve zorg in het verpleeghuis goed te organiseren.