Tools

Afbeelding bij 'Werkvorm: ‘Het delen en leren van verhalen’'

Werkvorm: ‘Het delen en leren van verhalen’

20 september 2023 - Door het delen van verhalen kom je samen tot nieuwe inzichten en oplossingen. De werkvorm ‘Het delen en leren van verhalen’ helpt je daarbij.

Afbeelding bij 'Scenariotool voor praktijkroutes: onderwijs verandert mee met de zorg'

Scenariotool voor praktijkroutes: onderwijs verandert mee met de zorg

14 september 2023 - Met de scenariotool voor praktijkroutes krijgen betrokkenen meer grip op het ontwikkelen en optimaliseren van deze routes.

Afbeelding bij 'Handreiking: 5 stappen voor het intakegesprek van VPT in de wijk'

Handreiking: 5 stappen voor het intakegesprek van VPT in de wijk

12 september 2023 - De handreiking 5 stappen voor het intakegesprek van VPT in de wijk helpt om niets te vergeten bij het gesprek met een cliënt en zijn naasten over langdurende zorg en ondersteuning thuis.

Afbeelding bij 'Mantelzorgers en naasten betrekken bij verpleegzorg? Gebruik het FamilieStartGes..'

Mantelzorgers en naasten betrekken bij verpleegzorg? Gebruik het FamilieStartGesprek!

5 september 2023 - Vaak vinden zorgmedewerkers het lastig om het gesprek te voeren om naasten en mantelzorgers te betrekken bij de zorg. Het FamilieStartGesprek biedt houvast.

Afbeelding bij 'Landelijk Actieplan Zeggenschap: de roadmap naar meer zeggenschap'

Landelijk Actieplan Zeggenschap: de roadmap naar meer zeggenschap

24 augustus 2023 - Om organisaties te helpen in deze overgang ontwikkelde het Landelijk Actieplan Zeggenschap een visie met roadmap.