Werken aan verandering

Afbeelding bij 'Een groep mensen is nog geen team'

Een groep mensen is nog geen team

Praktijk - 9 oktober 2017 - Een hecht team zal niet vanzelf ontstaan. Besteed aandacht aan teamontwikkeling, aan alle kenmerken van een goed team.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Teamplan'

Teamplan

Tools - 9 oktober 2017 - In het teamplan worden alle activiteiten van het team gedetailleerd beschreven.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Eigenaarschap'

Eigenaarschap

Praktijk - 3 oktober 2017 - We nemen het begrip 'eigenaarschap' onder de loep vanuit het perspectief van de zorgverleners en de raad van bestuur en het management.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Fleximatrix'

Fleximatrix

Tools - 3 oktober 2017 - Als team van zorgverleners kun je de fleximatrix inzetten om zicht te krijgen op kennis, bevoegdheden en bekwaamheden en deze vervolgens te verbeteren.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Cliëntervaring: vragenlijst + dashboard'

Cliëntervaring: vragenlijst + dashboard

Tools - 5 september 2017 - Doel van dit instrument is inzicht te krijgen in de cliëntervaring van alle cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen van een team.
onderwerpen: Verandermanagement, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Persoonsgerichte zorg, logisch toch'

Persoonsgerichte zorg, logisch toch

Praktijk - 5 september 2017 - Hoe weet je wat echt belangrijk is in het leven van jouw cliënt? Je hebt als verzorgende of verpleegkundige lef nodig om indringende vragen te stellen.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Stakeholdersvragenlijst'

Stakeholdersvragenlijst

Tools - 5 september 2017 - De vragenlijst Stakeholders kunt u gebruiken om een telefonisch interview te houden bij uw stakeholders.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Is het bij u ook BBGW?'

Is het bij u ook BBGW?

Praktijk - 5 september 2017 - Als u iets nieuws implementeert, vraagt u zich dan ook af of het BBGW is? BBGW: is het bepaald, is het bekend, wordt het gebruikt, werkt het?
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Hoe maak ik het makkelijker en beter voor mijn mensen?'

Hoe maak ik het makkelijker en beter voor mijn mensen?

Praktijk - 5 september 2017 - Hoeveel tijd besteedt u aan het praten met uw medewerkers en cliënten? Naar luisteren wat hen bezighoudt en hoe het voor hen beter en makkelijker kan?
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Afbeelding bij 'De bestuurder als aanjager'

De bestuurder als aanjager

Praktijk - 5 september 2017 - Hoe ga je de verandering in na een ondertoezichtstelling? De bestuurder start met een openhartig verhaal en geeft daarmee het goede voorbeeld.
onderwerpen: Cultuurverandering, Verandermanagement

Ik wil werken aan:

Omgaan met incidenten (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode

Verslagen - 21 november 2017 - In de video van de verdiepingssessie gaan we in op wat een calamiteit is en wat er gedaan moet worden als het heeft plaatsgevonden.
onderwerpen: Incidenten, Toezicht, Veiligheid

Een kwaliteitsverslag opstellen (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen

Praktijk - 3 april 2018 - In deel 5 van de inspiratiessesies kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg vertellen Marie-Josée Smits en Joyce Theuniissen over zelfevaluatie en leren en opleiden. Bekijk de video's.
onderwerpen: Verandermanagement, Kwaliteitsverslag, Opleiden

Een lerend netwerk opzetten (1)
Afbeelding bij 'Lerend netwerk voor zorgmedewerkers'

Lerend netwerk voor zorgmedewerkers

Tools - 17 oktober 2017 - Een lerend netwerk voor zorgmedewerkers levert meerwaarde op voor de medewerkers, de cliënten, de organisatie en de sector.
onderwerpen: Verandermanagement, Lerende netwerken

De oprichting van een VAR / PAR (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap

Verslagen - 30 januari 2018 - Roland Peppel vertelt in deze video wat een VAR/PAR is, hoe deze op te zetten en verder te ontwikkelen en waar een professionele adviesraad toe leidt.
onderwerp: Verandermanagement

Besturen volgens de Governance Code (2)
Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer! (2)'

Bestuurder, reflecteer! (2)

Tools - 5 september 2017 - Reflectie kan één keer per jaar of via een doorlopende dialoog, maar levert pas echt resultaat op als er een ‘reflectiesfeer’ in uw organisatie ontstaat.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer!'

Bestuurder, reflecteer!

Praktijk - 5 september 2017 - Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflecteren op uw eigen handelen levert u en de organisatie veel op. Beantwoord eerlijk een aantal vragen.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Teamontwikkeling (5)
Afbeelding bij 'Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden'

Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden

Verslagen - 23 oktober 2017 - In een presentatie wordt ingegaan op de omslag naar zelfstandige teams, ingrediënten voor teams en verbeteren met behulp van een verbeterbord.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Teamrollen van Belbin'

Teamrollen van Belbin

Tools - 17 oktober 2017 - Het teamrollenmodel van Meredith Belbin is een praktische manier om de effectiviteit van teams te vergroten.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Teambarometer'

Teambarometer

Praktijk - 17 oktober 2017 - De Teambarometer kunt u gebruiken om uw teams te monitoren. De Teambarometer bestaat uit een vragenlijst en een dashboard.
onderwerpen: Verandermanagement, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen'

Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen

Tools - 17 oktober 2017 - De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij '360 graden feedback'

360 graden feedback

Tools - 5 september 2017 - Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers elkaar structureel feedback geven. Bij 360 graden feedback wordt vanuit verschillende richtingen feedback gegeven.
onderwerp: Verandermanagement