Werken aan verandering

Afbeelding bij 'Persoonsgerichte zorg 2'

Persoonsgerichte zorg 2

Praktijk - 23 oktober 2017 - Persoonsgerichte zorg begint met de vraag “Wie is die persoon eigenlijk?” De vraag is eenvoudig, het antwoord niet.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Verhalen brengen veel teweeg'

Verhalen brengen veel teweeg

Praktijk - 23 oktober 2017 - Verhalen kunnen u helpen de informatie te verklaren, aan het licht te brengen wat medewerkers en cliënten werkelijk bezighoudt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'De piramide van Lencioni'

De piramide van Lencioni

Tools - 23 oktober 2017 - Met de piramide van Lencioni zijn vijf frustraties van teamwork te herkennen en te voorkomen om samenwerking in het team te verbeteren.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Persoonsgerichte zorg'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Persoonsgerichte zorg

Verslagen - 20 oktober 2017 - Videopresentatie van de eerste inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg door Elly van Haaren over persoonsgerichte zorg.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Checklist deskundigheid teamleden'

Checklist deskundigheid teamleden

Tools - 17 oktober 2017 - De Checklist deskundigheid teamleden kunt u gebruiken om de deskundigheid van de teamleden na te gaan.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Loop niet achter de hype van zelfsturing aan'

Loop niet achter de hype van zelfsturing aan

Praktijk - 17 oktober 2017 - Bestuurders en managers, trap er niet in. Zelfsturing is prima, maar niet overal en altijd.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Begin klein en zorg voor maatwerk'

Begin klein en zorg voor maatwerk

Praktijk - 17 oktober 2017 - Vaak is klein beginnen met een verandering en zorgen voor maatwerk beter; niet ieder team is hetzelfde.
onderwerpen: Cultuurverandering, Verandermanagement

Afbeelding bij 'Bestuurdersbijeenkomst: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het nieuwe toezichtskader'

Bestuurdersbijeenkomst: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het nieuwe toezichtskader

Verslagen - 10 oktober 2017 - Op 19 september organiseerde Waardigheid en trots een speciale avond over het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor bestuurders en hun toezichthouders.
onderwerpen: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Kwaliteitstraject, Toezicht

Afbeelding bij 'Gedragsverandering'

Gedragsverandering

Praktijk - 9 oktober 2017 - Gedragsverandering is moeilijk. Om echt resultaat te bereiken, moeten we zorgen dat medewerkers erachter staan. Door ze meer te verleiden dan te sturen.
onderwerp: Cultuurverandering

Afbeelding bij 'Teamvorming'

Teamvorming

Praktijk - 9 oktober 2017 - Een (soms ernstig) beschadigd team weer op de rails krijgen, is niet eenvoudig. Positieve aandacht en goed luisteren, daar begint het in ieder geval mee.
onderwerp: Verandermanagement

Ik wil werken aan:

Omgaan met incidenten (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode

Verslagen - 21 november 2017 - In de video van de verdiepingssessie gaan we in op wat een calamiteit is en wat er gedaan moet worden als het heeft plaatsgevonden.
onderwerpen: Incidenten, Toezicht, Veiligheid

Een kwaliteitsverslag opstellen (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen

Praktijk - 3 april 2018 - In deel 5 van de inspiratiessesies kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg vertellen Marie-Josée Smits en Joyce Theuniissen over zelfevaluatie en leren en opleiden. Bekijk de video's.
onderwerpen: Verandermanagement, Kwaliteitsverslag, Opleiden

Een lerend netwerk opzetten (1)
Afbeelding bij 'Lerend netwerk voor zorgmedewerkers'

Lerend netwerk voor zorgmedewerkers

Tools - 17 oktober 2017 - Een lerend netwerk voor zorgmedewerkers levert meerwaarde op voor de medewerkers, de cliënten, de organisatie en de sector.
onderwerpen: Verandermanagement, Lerende netwerken

De oprichting van een VAR / PAR (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap

Verslagen - 30 januari 2018 - Roland Peppel vertelt in deze video wat een VAR/PAR is, hoe deze op te zetten en verder te ontwikkelen en waar een professionele adviesraad toe leidt.
onderwerp: Verandermanagement

Besturen volgens de Governance Code (2)
Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer! (2)'

Bestuurder, reflecteer! (2)

Tools - 5 september 2017 - Reflectie kan één keer per jaar of via een doorlopende dialoog, maar levert pas echt resultaat op als er een ‘reflectiesfeer’ in uw organisatie ontstaat.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer!'

Bestuurder, reflecteer!

Praktijk - 5 september 2017 - Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflecteren op uw eigen handelen levert u en de organisatie veel op. Beantwoord eerlijk een aantal vragen.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Teamontwikkeling (5)
Afbeelding bij 'Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden'

Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden

Verslagen - 23 oktober 2017 - In een presentatie wordt ingegaan op de omslag naar zelfstandige teams, ingrediënten voor teams en verbeteren met behulp van een verbeterbord.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Teamrollen van Belbin'

Teamrollen van Belbin

Tools - 17 oktober 2017 - Het teamrollenmodel van Meredith Belbin is een praktische manier om de effectiviteit van teams te vergroten.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Teambarometer'

Teambarometer

Praktijk - 17 oktober 2017 - De Teambarometer kunt u gebruiken om uw teams te monitoren. De Teambarometer bestaat uit een vragenlijst en een dashboard.
onderwerpen: Verandermanagement, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen'

Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen

Tools - 17 oktober 2017 - De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij '360 graden feedback'

360 graden feedback

Tools - 5 september 2017 - Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers elkaar structureel feedback geven. Bij 360 graden feedback wordt vanuit verschillende richtingen feedback gegeven.
onderwerp: Verandermanagement