Werken aan verandering

Ben jij bestuurder, manager, beleids- of kwaliteitsmedewerker? En ben jij op zoek naar een inspirerende aanpak om verandering op gang te brengen? Lees dan de publicatie ‘Inspiratie voor verandering’ met praktijkverhalen en instrumenten van coaches die verpleeghuizen vanuit hun eigen expertise en in nauw overleg met de verpleeghuizen hebben geholpen met hun kwaliteitsvraagstuk. Er staan diverse aanpakken beschreven. Daarnaast vind je in dit dossier meer praktijkvoorbeelden, (video)verslagen van masterclasses en inspiratiesessies. Wil jij ook ondersteuning bij het verbeteren van kwaliteit van jouw verpleeghuis? Meld je dan aan voor het huidige programma Waardigheid en trots op locatie.

Afbeelding bij 'Zorgen in tijden van corona: een reisverhaal met geleerde lessen, kansen en tips'

Zorgen in tijden van corona: een reisverhaal met geleerde lessen, kansen en tips

Praktijk - 24 maart 2021 - Wat heeft corona teweeggebracht in de ouderen- en gehandicaptenzorg? Wat zijn ze anders gaan doen? Vilans heeft een publicatie gemaakt met geleerde lessen, kansen en tips op basis van gesprekken met de organisaties.
onderwerpen: Verandermanagement, Veiligheid, Welzijn

Afbeelding bij 'Kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg: 5 belangrijke lessen'

Kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg: 5 belangrijke lessen

Praktijk - 24 juli 2019 - Al veel organisaties, mede gestimuleerd door het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, zijn actief bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Peter Tiebout (tranchemanager binnen Waardigheid en trots): 'Mijn ervaring is dat het verbeteren van de kwaliteit een ingrijpend verandertraject is dat een lange periode in beslag neemt.'
onderwerpen: Kwaliteitstraject, Verandermanagement

Afbeelding bij 'Spiral Dynamics'

Spiral Dynamics

Tools - 14 mei 2018 - Spiral Dynamics is een methode voor de analyse van teams en werkt met waarden die mensen drijven. Die waarden worden in kleuren weergegeven.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Teamontwikkeling, geen kwestie van afvinken'

Teamontwikkeling, geen kwestie van afvinken

Praktijk - 14 mei 2018 - Waar staat het team? Wie bevolken dat team? Wat speelt er allemaal? Vragen die eerst beantwoord moeten worden voor er überhaupt iets te veranderen valt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'De basis op orde – iedereen draagt zijn steentje bij'

De basis op orde – iedereen draagt zijn steentje bij

Praktijk - 23 april 2018 - De basis op orde is een breed begrip, maar betekent toch vooral veilige zorg en welbevinden voor cliënten. Om dat voor elkaar te krijgen is niet alleen het team aan zet, maar de hele organisatie – er moet sprake zijn van een duurzame verandering.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Waardering – positieve gedragsbeïnvloeding'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Waardering – positieve gedragsbeïnvloeding

Verslagen - 12 maart 2018 - Lex Tabak vertelt in deze video over de positieve beïnvloeding van gedrag door middel van waardering.
onderwerpen: Cultuurverandering, Verandermanagement

Afbeelding bij 'Workshop verdraaide zelforganisaties: valkuilen en helpende principes'

Workshop verdraaide zelforganisaties: valkuilen en helpende principes

Verslagen - 19 februari 2018 - In de workshop verdraaide zelforganisaties stipte Jorn Bruining thema’s, valkuilen en inzichten aan vanuit het gedachtengoed ‘verdraaide organisaties’ van Wouter Hart en Marius Buiting.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Organisatie in crisis, wat werkt: structuur en praten'

Organisatie in crisis, wat werkt: structuur en praten

Praktijk - 23 januari 2018 - Sommige verpleeghuizen blijft weinig bespaard. Het is duidelijk dat daar niet één advies voor is te geven. Maar er zijn wel een paar zaken die altijd werken: structuur en praten.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Leiderschap op bestuurlijk niveau'

Leiderschap op bestuurlijk niveau

Verslagen - 22 januari 2018 - Tijdens de coachbijeenkomst 'Leiderschap op bestuurlijk niveau' hield Peter Tiebout (tranchemanager Waardigheid en trots) een groepsgesprek over leiderschap. Lees het verslag.

Afbeelding bij 'Kwaliteit van zorg in kleine V&V organisaties'

Kwaliteit van zorg in kleine V&V organisaties

Verslagen - 17 november 2017 - Op maandag 13 november 2017 kwamen ruim 50 kleine V&V aanbieders bijeen tijdens de bijeenkomst Kwaliteit van zorg in kleine V&V organisaties. Lees het verslag.
onderwerpen: Kwaliteitstraject, Cultuurverandering, Verandermanagement, Toezicht

Ik wil werken aan:

Leren en verbeteren van kwaliteit (1)
Afbeelding bij 'Instrumenten teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer'

Instrumenten teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer

Verslagen - 1 april 2021 - De inzet van de instrumenten van teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer zorgen voor sterkere teams. Bekijk de afzonderlijke instrumenten.
onderwerpen: Cultuurverandering, Verandermanagement, Meten en monitoren

Omgaan met incidenten (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Calamiteiten en PRISMA-methode

Verslagen - 21 november 2017 - In de video van de verdiepingssessie gaan we in op wat een calamiteit is en wat er gedaan moet worden als het heeft plaatsgevonden.
onderwerpen: Incidenten, Toezicht, Veiligheid

Een kwaliteitsverslag opstellen (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: Zelfevaluatie voor zicht en grip op lerend vermogen

Tools - 3 april 2018 - In deel 5 van de inspiratiessesies kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg vertellen Marie-Josée Smits en Joyce Theuniissen over zelfevaluatie en leren en opleiden. Bekijk de video's.
onderwerpen: Verandermanagement, Kwaliteitsverslag, Opleiden

Een lerend netwerk opzetten (1)
Afbeelding bij 'Lerend netwerk voor zorgmedewerkers'

Lerend netwerk voor zorgmedewerkers

Tools - 17 oktober 2017 - Een lerend netwerk voor zorgmedewerkers levert meerwaarde op voor de medewerkers, de cliënten, de organisatie en de sector.
onderwerpen: Verandermanagement, Lerende netwerken

De oprichting van een VAR / PAR (1)
Afbeelding bij 'Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap'

Video inspiratiesessie kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg: VAR/PAR/professionele zeggenschap

Verslagen - 30 januari 2018 - Roland Peppel vertelt in deze video wat een VAR/PAR is, hoe deze op te zetten en verder te ontwikkelen en waar een professionele adviesraad toe leidt.
onderwerp: Verandermanagement

Besturen volgens de Governance Code (2)
Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer! (2)'

Bestuurder, reflecteer! (2)

Tools - 5 september 2017 - Reflectie kan één keer per jaar of via een doorlopende dialoog, maar levert pas echt resultaat op als er een ‘reflectiesfeer’ in uw organisatie ontstaat.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Afbeelding bij 'Bestuurder, reflecteer!'

Bestuurder, reflecteer!

Praktijk - 5 september 2017 - Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflecteren op uw eigen handelen levert u en de organisatie veel op. Beantwoord eerlijk een aantal vragen.
onderwerpen: Verandermanagement, Goed bestuur

Teamontwikkeling (6)
Afbeelding bij 'Instrumenten teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer'

Instrumenten teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer

Verslagen - 1 april 2021 - De inzet van de instrumenten van teamontwikkeling: deskundigheid, rollen, barometer zorgen voor sterkere teams. Bekijk de afzonderlijke instrumenten.
onderwerpen: Cultuurverandering, Verandermanagement, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden'

Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden

Verslagen - 23 oktober 2017 - In een presentatie wordt ingegaan op de omslag naar zelfstandige teams, ingrediënten voor teams en verbeteren met behulp van een verbeterbord.
onderwerpen: Verandermanagement, Zelfsturing

Afbeelding bij 'Teamrollen van Belbin'

Teamrollen van Belbin

Tools - 17 oktober 2017 - Het teamrollenmodel van Meredith Belbin is een praktische manier om de effectiviteit van teams te vergroten.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij 'Teambarometer'

Teambarometer

Praktijk - 17 oktober 2017 - De Teambarometer kunt u gebruiken om uw teams te monitoren. De Teambarometer bestaat uit een vragenlijst en een dashboard.
onderwerpen: Verandermanagement, Meten en monitoren

Afbeelding bij 'Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen'

Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor stafafdelingen

Tools - 17 oktober 2017 - De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwikkeling het team zich bevindt.
onderwerp: Verandermanagement

Afbeelding bij '360 graden feedback'

360 graden feedback

Tools - 5 september 2017 - Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers elkaar structureel feedback geven. Bij 360 graden feedback wordt vanuit verschillende richtingen feedback gegeven.
onderwerp: Verandermanagement