Vrijheid en veiligheid - BOPZ

Afbeelding bij Vrijheid en veiligheid - BOPZ

Binnen het thema Vrijheid & veiligheid - BOPZ hebben de deelnemers verkend hoe de bewegingsruimte van cliënten verruimd kan worden binnen de wettelijke kaders. Binnen dit vraagstuk speelden verschillende belangen een rol waarbij de afweging tussen veiligheid en vrijheid voor de cliënt steeds centraal staat. Er is gezocht naar methoden die cliënten en hun sociale omgeving helpt om in overleg met professionals tot duidelijke afspraken te komen over het verantwoord verruimen van de bewegingsvrijheid van cliënten. Een publicatie waarin de ervaringen met vrijheid en veiligheid van deelnemende zorgaanbieders zijn gebundeld volgt medio 2018.

  • Overzicht
  • 40 Praktijkvoorbeelden
  • 4 Tools
  • 2 Beleidsstukken
  • 20 Actueel
  • 15 Verslagen