Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Vrijheid en veiligheid - BOPZ

Bij BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) gaat het om cliënten die te maken krijgen met dwang in de zorg. In de verpleeghuiszorg gaat het dan met name om de psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

De 14 Waardigheid en trots-aanbieders binnen de themagroep Vrijheid en veiligheid werken aan het anders invullen van de BOPZ-eisen. De organisaties hebben als centrale vraag in hun verbeterplannen ‘hoe het gewone leven zo veel mogelijk vorm te geven is voor de cliënten, ook al wonen ze niet meer thuis.’ Organisaties hebben bijvoorbeeld een aanpak beschreven om cliënten/bewoners meer (bewegings-)vrijheid/leefruimte geven. Hierdoor ontstaat er een kantelingsproces waarin Vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid meer centraal komen te staan. We spreken daarom nu al van het thema Vrijheid en Verantwoordelijkheid in  plaats van de term BOPZ.

  • Overzicht
  • 38 Praktijkvoorbeelden
  • 3 Tools
  • 3 Experts
  • 2 Beleidsstukken
  • 19 Actueel
  • 1 Agenda
  • 13 Verslagen
  • 33 Deelnemers