Administratieve lasten

Afbeelding bij 'Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen'

Zicht op verpleeghuiszorg: slimmer informatie verzamelen

Verslagen - 11 juli 2018 - Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd systemen en informatie beter te koppelen en te benutten, zonder dat dit de verpleeghuizen extra administratieve lasten geeft.

Afbeelding bij 'Kennisthema’s Regelruimte en Leiderschap toegelicht'

Kennisthema’s Regelruimte en Leiderschap toegelicht

Verslagen - 11 juli 2017 - Bij Waardigheid en trots loopt een programma dat zoveel mogelijk kennis uit de vele projecten probeert te borgen. Het Kennisprogramma telt vijf thema’s, twee ervan kwamen aan bod in de workshop ‘Eigen regie, regeldruk en regelruimte’ en ‘Leiderschap’ die gegeven werd op 4 juli 2017.
onderwerp: Goed bestuur

Afbeelding bij 'Savant biedt netwerk bij digitaal zorgdossier'

Savant biedt netwerk bij digitaal zorgdossier

Praktijk - 21 december 2016 - Savant zorg stapt over op een digitale zorgdossiers. Dat levert minder administratieve lasten op voor medewerkers én geeft cliënt, naasten en mantelzorgers 24 uur per dag digitaal inzicht in het zorgplan.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)'

Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

Beleidsstukken - 5 oktober 2016 - Lees het rapport 'Eindevaluatie experimenten regelarme instellingen' dat 02 mei 2016 verscheen op de website van het ministerie van VWS.

Afbeelding bij '3-luik gratis Vilans webinars: met minder inspanningen hetzelfde resultaat'

3-luik gratis Vilans webinars: met minder inspanningen hetzelfde resultaat

Tools - 19 augustus 2016 - Goede zorg kost tijd. In 3 webinars van een half uur leer je hoe je met minder inspanningen hetzelfde resultaat bereikt.

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

Praktijk - 19 juli 2016 - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Judy Alkema (adviseur): ‘Intelligent ongehoorzaam’'

Judy Alkema (adviseur): ‘Intelligent ongehoorzaam’

Praktijk - 4 juli 2016 - Judy Alkema: 'Er wordt veel geklaagd over allerlei regels die opgelegd worden door derden van buiten. Maar organisaties zelf kunnen er ook wat van.'
onderwerp: Zelfsturing

Ik wil werken aan:

Administratieve lasten (4)
Afbeelding bij 'Workshop Rapporteren met de Rapportagequiz'

Workshop Rapporteren met de Rapportagequiz

Tools - 22 januari 2021 - Met de workshop Rapporteren met de Rapportagequiz heb je een tool in handen om rapporteren op een luchtige manier bespreekbaar te maken.
onderwerp: Veiligheid

Afbeelding bij '(Zelf-)check en borging kwaliteit dossiervoering'

(Zelf-)check en borging kwaliteit dossiervoering

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik diverse checklists voor (zelf)evaluatie en borging van de kwaliteit van de dossiervoering.

Afbeelding bij 'Risicosignalering en Early warning score'

Risicosignalering en Early warning score

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik voor risicosignalering het overzicht met belangrijke signalen per risicogebied en early warning scores voor het beoordelen van de gezondheidssituatie van de bewoner.
onderwerpen: Incidenten, Veiligheid

Afbeelding bij 'Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk'

Overzicht van tools: werken aan minder regeldruk

Praktijk - 16 november 2020 - Werken aan minder regeldruk kan op verschillende manieren. De ‘Keuzehulp minder regeldruk’ helpt je om uit te zoeken welke tools geschikt zijn!