Hoofddoelstelling 2: Voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners

De eerste sleutelvoorwaarde voor persoonsgerichte zorg is dat er gemotiveerde, deskundige en voldoende zorgverleners zijn. Daarom investeren wij in zorgverleners, brengen we de administratieve lasten terug en geven we zorgverleners invloed op de organisatie waar zij werken. 

Voldoende zorgverleners conform het kwaliteitskader

Kwaliteit in het verpleeghuis staat of valt met voldoende gemotiveerde zorgverleners met het juiste opleidingsniveau. Ons doel is dat de zorgorganisaties toewerken naar, en uitkomen op, een personeelssamenstelling die in lijn is met de normen in het kwaliteitskader; en die inspeelt op de zorgvraag van bewoners.

Gemotiveerde zorgverleners gaan uit van de bewoner

De manier waarop de zorg en ondersteuning wordt geleverd, past zich aan aan datgene wat de bewoner wil en nodig heeft. Dat kan van bewoner tot bewoner verschillen. Sommige bewoners stellen prijs op een rijk aanbod aan  dagactiviteiten, terwijl anderen op hun rust zijn gesteld. Doelstelling voor het bestuur of management is het bieden van tijd en ruimte aan zorgverleners om te kunnen doen wat de bewoner wil en nodig heeft.

Deskundige zorgverleners houden hun vak bij

Doordat het voor ouderen langer mogelijk is om thuis te blijven wonen, hebben zij vaak een complexere medische zorgvraag dan vroeger. Behandelaren en andere zorgverleners beschikken over het juiste competentieniveau om daar mee om te gaan. Daarom moet er een goed leer- en werkklimaat zijn en de scholing en nascholing van zorgverleners planmatig plaatsvinden. Zorgverleners krijgen van hun werkgever de benodigde faciliteiten om hun vak bij te houden. Daarbij hoort dat zij tijd en ruimte krijgen om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing.


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant

Nieuwsbrief ontvangen