Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Persoonsvolgende bekostiging

Persoonsvolgende bekostiging kan verpleeghuizen helpen bij het meer cliëntgericht werken. In het kader van Waardigheid en trots zijn er 2 thema-groepen ingesteld die in hun verbeterplan de mogelijkheid van persoonsvolgende bekostiging willen onderzoeken. De ene groep richt zich op persoonsvolgende bekostiging in de instelling en de andere groep op persoonsvolgende bekostiging in de keten.

  • Overzicht
  • 14 Praktijkvoorbeelden
  • 1 Tools
  • 8 Experts
  • 2 Beleidsstukken
  • 9 Actueel
  • 21 Verslagen
  • 20 Deelnemers