Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In hoofdstuk 1 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De cliënt is hierbij het uitgangspunt; iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen.

Het leren kennen van de cliënt en het bieden van zorg en ondersteuning aangepast aan de wensen van de cliënt, het betrekken van familie en naasten, het behoud van regie – ook als het gaat om palliatieve zorg- en het vastleggen van zorgdoelen in een zorgleefplan zijn allemaal criteria voor het bieden van zorg die afgestemd is op de individuele wensen, behoeften en persoonlijke kenmerken van de cliënt.

Vier aandachtsgebieden

Het kwaliteitskader benoemt de volgende vier aandachtsgebieden:

  • compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
  • uniek zijn: de cliënt wordt als mens gezien met een persoonlijke context die ertoe doet en een eigen identiteit die tot zijn recht mag komen;
  • autonomie: de cliënt heeft de mogelijkheid tot eigen regie over leven en welbevinden, ook als het gaat om palliatieve zorg;
  • Samen beslissen: In overleg met bewoner en haar naasten worden afspraken
    gemaakt over zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan.

Downloads

Afbeelding bij 'NOOM: ‘Cultuurspecifieke zorg vraagt meer dan persoonsgerichte zorg alleen’'

NOOM: ‘Cultuurspecifieke zorg vraagt meer dan persoonsgerichte zorg alleen’

Praktijk - 10 oktober 2022 - Jeanny Vreeswijk houdt zich, zowel bij NOOM als bij Raffy, bezig met cultuurspecifieke zorg. Zo ook met de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg.
onderwerpen: Cultuursensitieve zorg, Wonen

Afbeelding bij 'Diversiteitsbeleid in verpleeghuizen is cruciaal'

Diversiteitsbeleid in verpleeghuizen is cruciaal

Praktijk - 10 oktober 2022 - Hoe lhbtqia+-vriendelijk is jouw verpleeghuis? Waarom is een diversiteitsbeleid in verpleeghuizen zo belangrijk? Bekijk de aanpak en tips van Cordaan.
onderwerp: Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Onbegrepen gedrag bij dementie: ‘Krijg ook inzicht in rustige momenten’'

Onbegrepen gedrag bij dementie: ‘Krijg ook inzicht in rustige momenten’

Praktijk - 14 september 2022 - Wat draagt bij aan grip op onbegrepen gedrag? Experts deelden hierover hun kennis op ons congres. Ze kwamen met 4 uitgangspunten die succesvol zijn, ongeacht de methode die je kiest.
onderwerpen: Onbegrepen gedrag, Dementie

Afbeelding bij 'Hitte: tips omgaan met extreme warmte in verpleeghuizen'

Hitte: tips omgaan met extreme warmte in verpleeghuizen

Praktijk - 10 augustus 2022 - Het is weer heet. Lees tips en voorbeelden over onder andere afkoelsjaals, petten en voeding. We helpen jou en bewoners de extreme hitte doorkomen.
onderwerpen: Voedselveiligheid, Welzijn

Afbeelding bij 'Verandering in de ouderenzorg – Waardigheid en trots-congres 2022'

Verandering in de ouderenzorg – Waardigheid en trots-congres 2022

Verslagen - 5 juli 2022 - Verandering in de ouderenzorg was hét thema van het Waardigheid en trots-congres op 4 juli 2022. Bekijk de terugblik met opnames van de talkshow over de toekomst van de ouderenzorg, Tommie Niessen en vele anderen!

Afbeelding bij 'Methodiek ‘6 Kamers van Huize Welzijn’'

Methodiek ‘6 Kamers van Huize Welzijn’

Tools - 19 april 2022 - De tool ‘6 Kamers van Huize Welzijn’ van zorgaanbieder Coloriet biedt handvatten om methodisch te werken aan het welbevinden van bewoners.
onderwerp: Welzijn

Afbeelding bij 'Ramadan, Jom Kipoer en Keti Koti: hoe geef je aandacht aan verschillende culturen?'

Ramadan, Jom Kipoer en Keti Koti: hoe geef je aandacht aan verschillende culturen?

Praktijk - 29 maart 2022 - Voor Nalan Karakus en Döndü Ozdemir, beiden werkzaam bij Aafje in Rotterdam, is het vanzelfsprekend dat een ouderenzorgorganisatie aandacht heeft voor andere culturen. Lees hun verhaal over cultuursensitieve zorg.
onderwerp: Cultuursensitieve zorg

Afbeelding bij 'De Waalboog zet in op gelijkwaardige samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers'

De Waalboog zet in op gelijkwaardige samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers

Praktijk - 15 maart 2022 - Verpleeghuizen kunnen niet meer zonder de hulp en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Bij De Waalboog hebben ze daarom nieuw beleid gemaakt over deze inzet.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Aan de slag met digitale dagbesteding? Digidoeboek helpt hierbij'

Aan de slag met digitale dagbesteding? Digidoeboek helpt hierbij

Tools - 14 maart 2022 - Lees in het Digidoeboek tips, praktische opdrachten en inspirerende foto’s om een start te maken met digitale dagbesteding met warm contact.
onderwerpen: Technologie, Dagbesteding

Afbeelding bij 'Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen'

Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen

Tools - 7 maart 2022 - Vivantes heeft een flinke slag gemaakt op het gebied van persoonsgerichte zorg. Dit heeft o.a. geresulteerd in de tool: Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen. Wat heeft het verder opgeleverd?
onderwerpen: Zorgleefplan, Familieparticipatie, Welzijn

Ik wil werken aan:

Persoonsgerichte zorg (2)
Afbeelding bij 'Video’s lastige situaties persoonsgerichte zorg'

Video’s lastige situaties persoonsgerichte zorg

Praktijk - 31 mei 2022 - Ondersteuning die je aanpast aan de wensen van de bewoner en naasten. Het klinkt heel eenvoudig. Maar dat is het niet altijd. Drie video’s tonen lastige situaties over persoonsgerichte zorg.

Afbeelding bij 'Leefplezier van bewoners zorgt voor werkplezier bij medewerkers'

Leefplezier van bewoners zorgt voor werkplezier bij medewerkers

Tools - 23 mei 2022 - In een leefplezierplan is ruimte voor het welbevinden van een bewoner. Medewerkers leren de bewoner beter kennen en dat vergroot hun werkplezier. Download de handreiking leefplezierplan.

Technologie (3)
Afbeelding bij 'Slim incontinentiemateriaal voorkomt lichamelijke ongemakken'

Slim incontinentiemateriaal voorkomt lichamelijke ongemakken

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #8 is slim incontinentiemateriaal bij Carintreggeland. Daarmee kunnen zorgmedewerkers cliënten verschonen als het nodig is.
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Luna helpt cliënten hun dagritme te behouden'

Luna helpt cliënten hun dagritme te behouden

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #5 is Luna van Zorggroep Tangenborgh. Luna is een beeldscherm dat het dagritme van de cliënt toont.
onderwerpen: Technologie, Familieparticipatie, Eigen regie

Afbeelding bij 'Met de braintrainer blijven bewoners hun geheugen trainen'

Met de braintrainer blijven bewoners hun geheugen trainen

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #3 is de braintrainer van Zorgboog. Bewoners gebruiken de braintrainer als spelletje en om hun geheugen te blijven trainen.
onderwerpen: Technologie, Dagbesteding

Intimiteit en seksualiteit (2)
Afbeelding bij 'Hoe je intimiteit en seksualiteit een structurele plek geeft in de ouderenzorg'

Hoe je intimiteit en seksualiteit een structurele plek geeft in de ouderenzorg

Tools - 1 december 2022 - Intimiteit en seksualiteit verdient als thema een structurele plek in de ouderenzorg. Alleen hoe voer je het gesprek? Waar moet je op letten? Bekijk de lessen van het SIVIL-project.
onderwerp: Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Tools bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit'

Tools bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit

Tools - 7 juli 2020 - Veel bewoners van verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Het helpt dan om het thema intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken met behulp van deze tools.
onderwerp: Intimiteit en seksualiteit

methodisch werken (2)
Afbeelding bij 'Tool ‘Samen methodisch werken de klok rond -werkwijze en rapporteren dagelijkse zorg’'

Tool ‘Samen methodisch werken de klok rond -werkwijze en rapporteren dagelijkse zorg’

Tools - 30 maart 2021 - Deze tool biedt handvatten voor een eenduidige werkwijze van de dagelijkse zorg met duidelijke afspraken over de rolverdeling.

Afbeelding bij 'Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie'

Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie

Tools - 25 januari 2021 - De werkvorm ‘Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie’ heeft als doel om de mate van persoonsgerichte zorg te evalueren. Deze werkvorm is ontwikkeld en toegepast bij Vivent.

De cliënt leren kennen (11)
Afbeelding bij 'Leefplezier van bewoners zorgt voor werkplezier bij medewerkers'

Leefplezier van bewoners zorgt voor werkplezier bij medewerkers

Tools - 23 mei 2022 - In een leefplezierplan is ruimte voor het welbevinden van een bewoner. Medewerkers leren de bewoner beter kennen en dat vergroot hun werkplezier. Download de handreiking leefplezierplan.

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over welbevinden'

Methode: Goed gesprek over welbevinden

Tools - 21 april 2022 - Ga aan de slag met deze methode om het goede gesprek te voeren over het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn, Dagbesteding

Afbeelding bij 'Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood'

Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood

Tools - 26 januari 2021 - Gebruik de Dementieworkshop met het model van Kitwood, waarbij de behoeften en verlangens van mensen met dementie uitgangspunt zijn.
onderwerpen: Dementie, Welzijn

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel'

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik deze tool om in het gesprek met de cliënt en zijn naaste over diens levensloop en wensen uniform informatie op te halen en vast te leggen.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan, Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Checklist bij opname in het verpleeghuis'

Checklist bij opname in het verpleeghuis

Tools - 22 januari 2021 - Met deze materialen krijg je inspiratie om de opname van nieuwe bewoners eenduidig voor te bereiden en te implementeren.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn

Afbeelding bij 'Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners'

Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners

Tools - 22 januari 2021 - De methodiek Team-Plussen is een handreiking met diverse tools om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s).

Afbeelding bij 'Levensverhaal centraal: persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie'

Levensverhaal centraal: persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Praktijk - 15 september 2020 - Door het levensverhaal van bewoners met dementie op te halen met De Verhaalcirkel kan zorg geboden worden die beter aansluit bij wat de bewoner belangrijk vindt.
onderwerpen: Ken je cliënt, Dementie

Afbeelding bij 'Tool persoonsgerichte zorg: Wat er toe doet'

Tool persoonsgerichte zorg: Wat er toe doet

Tools - 8 september 2020 - Met de tool 'Wat er toe doet' kunnen bewoners aan de hand van 4 vragen aan zorgverleners duidelijk maken wat zij belangrijk vinden in het leven.
onderwerp: Ken je cliënt

Afbeelding bij 'Werkboek ‘Goed in gesprek’'

Werkboek ‘Goed in gesprek’

Tools - 10 juli 2020 - Het werkboek 'Goed in gesprek' bevat 20 werkvormen voor medewerkers van verpleeghuizen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken.
onderwerpen: Ken je cliënt, Familieparticipatie, Welzijn, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Film WZH: Opname in verpleeghuis van mensen met dementie'

Film WZH: Opname in verpleeghuis van mensen met dementie

Praktijk - 20 januari 2020 - In de film 'Ken je mij' brengt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) in beeld hoe zij in gesprek gaan met mensen met dementie, hun naasten en betrokken professionals rondom de ingrijpende verhuisperiode van huis naar verpleeghuis.
onderwerpen: Ken je cliënt, Dementie

Afbeelding bij 'Publicatie: Ken je cliënt'

Publicatie: Ken je cliënt

Verslagen - 10 juli 2018 - Het is belangrijk om je cliënten goed te kennen, zodat je kunt aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Maar hoe doe je dat? In de publicatie 'Ken je cliënt' komen een aantal methoden aan bod.
onderwerp: Ken je cliënt

Omgaan met onbegrepen gedrag (5)
Afbeelding bij 'De PDL-methode: aansluiten bij wat de bewoner nog wel kan'

De PDL-methode: aansluiten bij wat de bewoner nog wel kan

Actueel - 6 september 2022 - Hoe lever je goede zorg aan mensen voor wie eenvoudige handelingen moeizaam en pijnlijk zijn geworden? Met de PDL-methode: Passiviteit van het Dagelijks Leven worden belastende handelingen zo veel mogelijk overgenomen.
onderwerp: Welzijn

Afbeelding bij 'Wegingskader voor cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg'

Wegingskader voor cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg

Tools - 7 april 2021 - Het Wegingskader Cliëntperspectief, een online tool, ontwikkeld om de wensen en behoeften van o.a. mensen met dementie mee te kunnen wegen in beslissingen over in te zetten (onvrijwillige) zorg.
onderwerpen: Vrijheidsbeperking, Dementie, Veiligheid, Eigen regie

Afbeelding bij 'Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood'

Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood

Tools - 26 januari 2021 - Gebruik de Dementieworkshop met het model van Kitwood, waarbij de behoeften en verlangens van mensen met dementie uitgangspunt zijn.
onderwerpen: Dementie, Welzijn

Afbeelding bij 'E-learning: probleemgedrag bij dementie'

E-learning: probleemgedrag bij dementie

Tools - 17 september 2019 - In de basismodule 'Kijken naar probleemgedrag bij mensen met dementie' van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) leer je hoe je probleemgedrag bij dementie beter kunt begrijpen door breed, meervoudig en specifiek te kijken.
onderwerpen: Onbegrepen gedrag, Dementie

Afbeelding bij 'Moreel beraad bij Zonnehuisgroep Amstelland'

Moreel beraad bij Zonnehuisgroep Amstelland

Tools - 17 mei 2018 - Hans van Willenswaard, manager en psycholoog bij Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) licht tijdens de tweede bijeenkomst van het Kennisnetwerk Dementie in april de interventie moreel beraad toe. Deze methodiek gebruiken de verpleegkundigen bij ZHGA om onbegrepen gedrag in teamverband te duiden en aan te pakken.
onderwerpen: Onbegrepen gedrag, Familieparticipatie, Dementie

Samenwerken met familie (13)
Afbeelding bij '7 tips voor betere samenwerking met informele zorg'

7 tips voor betere samenwerking met informele zorg

Praktijk - 20 juli 2022 - Steeds meer zorgorganisaties willen intensiever samenwerken met naasten en vrijwilligers. Zorgorganisatie De Waalboog geeft praktische tips.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij '1,2,3hoekskit geeft impuls aan samenwerking van naasten, bewoners en professionals'

1,2,3hoekskit geeft impuls aan samenwerking van naasten, bewoners en professionals

Praktijk - 11 januari 2022 - De 1,2,3hoekskit helpt je bij de samenwerking in de ouderenzorg tussen naasten, cliënten en professionals. Het bevat praktische materialen en handvatten om samen naar praktijksituaties te kijken.
onderwerpen: Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg'

Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik het boekje Klaverblad om in gesprek te gaan over levensvragen en gouden momenten in de zorg: momenten met aandacht en betekenis.
onderwerpen: Welzijn, Vrijwilligers

Afbeelding bij 'Toolbox: Samenwerken met informele zorg'

Toolbox: Samenwerken met informele zorg

Tools - 22 januari 2021 - Om de samenwerking in de informele zorg met familie, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren, zijn diverse praktische tools beschikbaar.
onderwerpen: Familieparticipatie, Welzijn, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Handreiking ‘Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken’'

Handreiking ‘Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken’

Tools - 30 juli 2019 - De relatie tussen de oudere, zijn naaste en medewerkers en vrijwilligers zorgt voor een stevige driehoek. Maar dit samenspel is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Deze handreiking van Vilans gaat over gelijkwaardig samenwerken in de ouderenzorg tussen formele en informele zorg.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers

Afbeelding bij '3 stappen naar een waardevol familiebezoek'

3 stappen naar een waardevol familiebezoek

Tools - 1 mei 2019 - Mensen met dementie kunnen zich eenzaam en onbegrepen voelen. Ook voor de familie die op bezoek komt is het soms lastig om contact te maken. Hoe kun je zorgen dat bewoner en bezoeker meer uit het bezoek halen?
onderwerpen: Eenzaamheid, Familieparticipatie, Dementie

Afbeelding bij 'Publicatie: Samenwerken in de driehoek'

Publicatie: Samenwerken in de driehoek

Praktijk - 14 mei 2018 - Het belang van het gesprek en de samenwerking in de driehoek (oudere, familie en medewerker) wordt steeds meer erkend en gefaciliteerd in de verpleeghuiszorg. Toch voelen ouderen en familie zich nog niet altijd gezien en gehoord. In deze publicatie vindt u tips om de samenwerking in de driehoek te verbeteren.
onderwerp: Familieparticipatie

Afbeelding bij 'Publicatie: Communiceren met familie'

Publicatie: Communiceren met familie

Tools - 16 januari 2018 - De publicatie Communiceren met familie is een inspiratiedocument met voorbeelden en tools, die zorgprofessionals helpen beter te communiceren met familie.
onderwerp: Familieparticipatie

Afbeelding bij 'Werken aan familieparticipatie in 4 stappen'

Werken aan familieparticipatie in 4 stappen

Praktijk - 5 januari 2018 - Marieke Oosterhuis van de website krachtigouder.nl geeft tips hoe je in 4 eenvoudige stappen een goed contact met familie opbouwt.
onderwerp: Familieparticipatie

Afbeelding bij 'SLKF Handleiding Familiebeleid'

SLKF Handleiding Familiebeleid

Tools - 15 juli 2016 - De Handleiding Familiebeleid van de Landelijke Koepel Familieraden in de GGz (SLKF) beschrijft uitvoerig de belangrijke onderdelen van familiebeleid.
onderwerpen: Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Het sociale netwerk in kaart met een ecogram'

Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Praktijk - 19 juni 2016 - Het ecogram biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.
onderwerpen: Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Brochure ‘Toolkit Familieparticipatie’'

Brochure ‘Toolkit Familieparticipatie’

Tools - 10 juni 2016 - Familieparticipatie draagt bij aan cliëntgerichte zorg. Daarom is het belangrijk voor zorgorganisaties om naasten te betrekken bij de zorg voor een cliënt.
onderwerpen: Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Wie is verantwoordelijk? De wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg'

Wie is verantwoordelijk? De wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg

Praktijk - 22 maart 2016 - De notitie ‘Grenzen verkennen’ van Vilans beschrijft wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers

Palliatieve zorg bieden (4)
Afbeelding bij 'Financiering palliatieve zorg in het verpleeghuis'

Financiering palliatieve zorg in het verpleeghuis

Tools - 8 oktober 2019 - In de 'Handreiking financiering palliatieve zorg' van PZNL staat informatie over de financiering van palliatieve zorg in het verpleeghuis.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Palliatieve zorg in het verpleeghuis – in de praktijk'

Palliatieve zorg in het verpleeghuis – in de praktijk

Praktijk - 18 april 2019 - Verschillende deskundigen vertellen over de uitgangspunten van palliatieve zorg, signalering palliatieve fase en het opzetten van een palliatieve unit.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Zes bouwstenen voor palliatieve zorg'

Zes bouwstenen voor palliatieve zorg

Tools - 24 november 2017 - Marie-Josée Smits onderscheidt zes bouwstenen om goede palliatieve zorg te bieden en te organiseren binnen het verpleeghuis.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase'

Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase

Verslagen - 24 juli 2017 - Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en beleidsmedewerker Verenso gaf tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen inzicht in advance care planning.
onderwerpen: Palliatieve zorg, Zorgleefplan

Cultuursensitieve zorg bieden (1)
Afbeelding bij 'Cultuursensitief werken in ouderenzorg met publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’'

Cultuursensitief werken in ouderenzorg met publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’

Tools - 21 juli 2020 - Ga meer cultuursensitief werken in de zorg met de publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’. Lees hoe zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, beter met elkaar samenwerken.
onderwerp: Cultuursensitieve zorg

Werken met een zorgleefplan (10)
Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over welbevinden'

Methode: Goed gesprek over welbevinden

Tools - 21 april 2022 - Ga aan de slag met deze methode om het goede gesprek te voeren over het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn, Dagbesteding

Afbeelding bij 'Zorgleefplan maken met een eenduidige indeling'

Zorgleefplan maken met een eenduidige indeling

Tools - 15 februari 2021 - Wil je aan de slag met het maken van een zorgleefplan volgens een eenduidige werkwijze met een vaste indeling? Gebruik deze tool.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel'

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik deze tool om in het gesprek met de cliënt en zijn naaste over diens levensloop en wensen uniform informatie op te halen en vast te leggen.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan, Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Handreiking: Methodisch werken met het ECD'

Handreiking: Methodisch werken met het ECD

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik de handreiking voor een eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Checklist bij opname in het verpleeghuis'

Checklist bij opname in het verpleeghuis

Tools - 22 januari 2021 - Met deze materialen krijg je inspiratie om de opname van nieuwe bewoners eenduidig voor te bereiden en te implementeren.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn

Afbeelding bij 'Wonen met zorg: proces in beeld'

Wonen met zorg: proces in beeld

Tools - 22 januari 2021 - Op de overzichtsplaat ‘Methodisch werken bij Wonen met Zorg’ staan de 6 processtappen van het zorgproces overzichtelijk weergegeven.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan'

Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan

Praktijk - 30 november 2017 - Bekijk de inspiratiewijzer met goede voorbeelden, informatie, tips en tools voor het opstellen van een persoonsgericht zorgleefplan in de verpleeghuiszorg.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Inspiratiebijeenkomst: Zorgleefplan, van papier naar ‘App’'

Inspiratiebijeenkomst: Zorgleefplan, van papier naar ‘App’

Verslagen - 7 november 2017 - Verschillende zorgorganisaties werken al met een digitaal zorgleefplan. Wat zijn hun ervaringen en met welke juridische aspecten worden zij geconfronteerd? Daarover ging de inspiratiebijeenkomst op 30 oktober 2017.
onderwerpen: Technologie, Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Kennisbundel zorgleefplan: inzicht in kennis, praktijk & wet- en regelgeving'

Kennisbundel zorgleefplan: inzicht in kennis, praktijk & wet- en regelgeving

Verslagen - 2 maart 2017 - De nieuwe kennisbundel zorgleefplan maakt inzichtelijk hoe je een goed zorgleefplan maakt. Interessant voor mbo- en hbo-verpleegkundigen en geschikt voor bijscholing!
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij '‘Zakboekje rapporteren’ draagt bij aan succes van cliëntportaal'

‘Zakboekje rapporteren’ draagt bij aan succes van cliëntportaal

Tools - 19 juni 2016 - Een Zakboekje helpt zorgmedewerkers van WoonZorgcentra Haaglanden met eenduidige rapportages in het cliëntportaal en eenvoudig taalgebruik.
onderwerp: Zorgleefplan