Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

In hoofdstuk 1 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan de vereisten voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De cliënt is hierbij het uitgangspunt; iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen.

Het leren kennen van de cliënt en het bieden van zorg en ondersteuning aangepast aan de wensen van de cliënt, het betrekken van familie en naasten, het behoud van regie – ook als het gaat om palliatieve zorg- en het vastleggen van zorgdoelen in een zorgleefplan zijn allemaal criteria voor het bieden van zorg die afgestemd is op de individuele wensen, behoeften en persoonlijke kenmerken van de cliënt.

Vier aandachtsgebieden

Het kwaliteitskader benoemt de volgende vier aandachtsgebieden:

  • compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
  • uniek zijn: de cliënt wordt als mens gezien met een persoonlijke context die ertoe doet en een eigen identiteit die tot zijn recht mag komen;
  • autonomie: de cliënt heeft de mogelijkheid tot eigen regie over leven en welbevinden, ook als het gaat om palliatieve zorg;
  • Samen beslissen: In overleg met bewoner en haar naasten worden afspraken
    gemaakt over zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan.

Downloads

Afbeelding bij 'Verslag: Ken je cliënt'

Verslag: Ken je cliënt

Verslagen - 4 oktober 2016 - Op 20 september 2016 ontving Rivas Zorggroep de deelnemers van groep 6 op haar locatie Waerthove. Thema van de dag: Ken je cliënt.
onderwerp: Dementie

Afbeelding bij 'Rivas Zorggroep: tussenstand pilot ‘Gewoontegetrouw’'

Rivas Zorggroep: tussenstand pilot ‘Gewoontegetrouw’

Praktijk - 8 september 2016 - In januari 2016 startte Rivas Zorggroep met de pilot Gewoontegetrouw, waarmee zij een verdiepingsslag maken in de kleinschalige zorg voor de mensen met dementie. Wat zijn vervolgstappen?
onderwerpen: Dementie, Welzijn

Afbeelding bij 'Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase'

Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

Praktijk - 19 juli 2016 - ActiVite wil op een regelarme manier invulling geven aan de wens van cliënten om thuis te overlijden. Zij experimenteerden met een zorgarrangement.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Sandra Kleefstra (Verpleegkundige): ‘Oud worden valt nog niet mee’'

Sandra Kleefstra (Verpleegkundige): ‘Oud worden valt nog niet mee’

Praktijk - 13 juli 2016 - Verpleegkundige Sandra Kleefstra (38 jaar) probeert zich in haar blog voor te stellen hoe het is om 'echt oud' te zijn en in een verpleeghuis te wonen?

Afbeelding bij 'Lenny Langerveld: ‘Vrijen in het verpleeghuis’'

Lenny Langerveld: ‘Vrijen in het verpleeghuis’

Praktijk - 19 mei 2016 - Lenny Langerveld is redactrice bij Plus Magazine en schrijft regelmatig over de veranderingen in de zorg. Ze blogt hier over seksuele wensen in het verpleeghuis.
onderwerpen: Welzijn, Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Betty Wassenaar (Rosa Spier Huis): ‘Zelf beoordelen wat kwaliteit is, in overleg met bewoners en mantelzorgers’'

Betty Wassenaar (Rosa Spier Huis): ‘Zelf beoordelen wat kwaliteit is, in overleg met bewoners en mantelzorgers’

Praktijk - 13 april 2016 - Het Rosa Spier Huis wil de specifieke doelgroep van kunstenaars, artiesten en wetenschappers ook in de toekomst op maat bedienen.
onderwerp: Zorginkoop

Afbeelding bij 'Aan tafel gebeurt het. Op bezoek bij Nusantara'

Aan tafel gebeurt het. Op bezoek bij Nusantara

Praktijk - 23 maart 2016 - Bij Nusantara in Almere, Bussum en Uchelen is iedereen die zich thuis voelt bij de op Indische leest geschoeide gemeenschap van harte welkom voor cultuurspecifieke zorg.
onderwerpen: Goede voeding, Cultuursensitieve zorg, Zorginkoop

Afbeelding bij 'Stannie Driessen (Vilans): ‘Eigen regie, juist bij dementie’'

Stannie Driessen (Vilans): ‘Eigen regie, juist bij dementie’

Praktijk - 14 maart 2016 - Stannie Driessen constateert dat haar moeder, die dementie heeft en in een verpleeghuis woont, meer dan ooit hecht aan eigen regie.
onderwerpen: Zorgleefplan, Dementie, Eigen regie

Afbeelding bij 'Een waardig en bijzonder afscheid bij SVRZ'

Een waardig en bijzonder afscheid bij SVRZ

Praktijk - 8 maart 2016 - De zussen Lenie Bije-Meulmeester en Annie Schaier-Meulmeester hebben goede herinneringen aan de laatste dagen van hun moeder. En ze zijn vol lof over de manier waarop hun vader steun en zorg krijgt.
onderwerpen: Dementie, Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Advance care planning is een speerpunt in het beleid van Verenso'

Advance care planning is een speerpunt in het beleid van Verenso

Praktijk - 15 februari 2016 - Er is ruimte voor kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg, stelt Verenso, en daarin wil deze beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde graag een rol spelen.
onderwerpen: Palliatieve zorg, Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Ik wil werken aan:

De cliënt leren kennen (10)
Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over welbevinden'

Methode: Goed gesprek over welbevinden

Tools - 28 januari 2021 - Ga aan de slag met deze methode om het goede gesprek te voeren over het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn, Dagbesteding

Afbeelding bij 'Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood'

Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood

Tools - 26 januari 2021 - Gebruik de Dementieworkshop met het model van Kitwood, waarbij de behoeften en verlangens van mensen met dementie uitgangspunt zijn.
onderwerpen: Dementie, Welzijn

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel'

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik deze tool om in het gesprek met de cliënt en zijn naaste over diens levensloop en wensen uniform informatie op te halen en vast te leggen.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan, Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Vragen en formulieren opnamegesprek en checklist opname'

Vragen en formulieren opnamegesprek en checklist opname

Tools - 22 januari 2021 - Met deze materialen krijg je inspiratie om de opname van nieuwe bewoners eenduidig voor te bereiden en te implementeren.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn

Afbeelding bij 'Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners'

Methodiek Team-Plussen: handreiking om aan te sluiten bij bewoners

Tools - 22 januari 2021 - De methodiek Team-Plussen is een handreiking met diverse tools om met elkaar te onderzoeken hoe je als team (beter) kunt aansluiten bij de bewoner(s).

Afbeelding bij 'Levensverhaal centraal: persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie'

Levensverhaal centraal: persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Praktijk - 15 september 2020 - Door het levensverhaal van bewoners met dementie op te halen met De Verhaalcirkel kan zorg geboden worden die beter aansluit bij wat de bewoner belangrijk vindt.
onderwerpen: Ken je cliënt, Dementie

Afbeelding bij 'Tool persoonsgerichte zorg: Wat er toe doet'

Tool persoonsgerichte zorg: Wat er toe doet

Tools - 8 september 2020 - Met de tool 'Wat er toe doet' kunnen bewoners aan de hand van 4 vragen aan zorgverleners duidelijk maken wat zij belangrijk vinden in het leven.
onderwerp: Ken je cliënt

Afbeelding bij 'Werkboek ‘Goed in gesprek’'

Werkboek ‘Goed in gesprek’

Tools - 10 juli 2020 - Het werkboek 'Goed in gesprek' bevat 20 werkvormen voor medewerkers van verpleeghuizen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken.
onderwerpen: Ken je cliënt, Familieparticipatie, Welzijn, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Film WZH: Opname in verpleeghuis van mensen met dementie'

Film WZH: Opname in verpleeghuis van mensen met dementie

Praktijk - 20 januari 2020 - In de film 'Ken je mij' brengt WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) in beeld hoe zij in gesprek gaan met mensen met dementie, hun naasten en betrokken professionals rondom de ingrijpende verhuisperiode van huis naar verpleeghuis.
onderwerpen: Ken je cliënt, Dementie

Afbeelding bij 'Publicatie: Ken je cliënt'

Publicatie: Ken je cliënt

Verslagen - 10 juli 2018 - Het is belangrijk om je cliënten goed te kennen, zodat je kunt aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Maar hoe doe je dat? In de publicatie 'Ken je cliënt' komen een aantal methoden aan bod.
onderwerp: Ken je cliënt

Omgaan met onbegrepen gedrag (4)
Afbeelding bij 'Wegingskader voor cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg'

Wegingskader voor cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg

Praktijk - 7 april 2021 - Het Wegingskader Cliëntperspectief, een online tool, ontwikkeld om de wensen en behoeften van o.a. mensen met dementie mee te kunnen wegen in beslissingen over in te zetten (onvrijwillige) zorg.
onderwerpen: Dementie, Veiligheid, Eigen regie

Afbeelding bij 'Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood'

Workshop persoonsgericht werken, thema dementie met bloem van Kitwood

Tools - 26 januari 2021 - Gebruik de Dementieworkshop met het model van Kitwood, waarbij de behoeften en verlangens van mensen met dementie uitgangspunt zijn.
onderwerpen: Dementie, Welzijn

Afbeelding bij 'E-learning: probleemgedrag bij dementie'

E-learning: probleemgedrag bij dementie

Tools - 17 september 2019 - In de basismodule 'Kijken naar probleemgedrag bij mensen met dementie' van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) leer je hoe je probleemgedrag bij dementie beter kunt begrijpen door breed, meervoudig en specifiek te kijken.
onderwerpen: Onbegrepen gedrag, Dementie

Afbeelding bij 'Moreel beraad bij Zonnehuisgroep Amstelland'

Moreel beraad bij Zonnehuisgroep Amstelland

Tools - 17 mei 2018 - Hans van Willenswaard, manager en psycholoog bij Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA) licht tijdens de tweede bijeenkomst van het Kennisnetwerk Dementie in april de interventie moreel beraad toe. Deze methodiek gebruiken de verpleegkundigen bij ZHGA om onbegrepen gedrag in teamverband te duiden en aan te pakken.
onderwerpen: Onbegrepen gedrag, Familieparticipatie, Dementie

Samenwerken met familie (12)
Afbeelding bij 'Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg'

Klaverblad voor reflectie op gouden momenten in de zorg

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik het boekje Klaverblad om in gesprek te gaan over levensvragen en gouden momenten in de zorg: momenten met aandacht en betekenis.
onderwerpen: Welzijn, Vrijwilligers

Afbeelding bij 'Samenwerken met informele zorg: verwanten en vrijwilligers'

Samenwerken met informele zorg: verwanten en vrijwilligers

Tools - 22 januari 2021 - Om de samenwerking in de informele zorg met familie, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren, zijn diverse praktische tools beschikbaar.
onderwerpen: Familieparticipatie, Welzijn, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Handreiking ‘Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken’'

Handreiking ‘Formele en informele zorg: gelijkwaardig samenwerken’

Tools - 30 juli 2019 - De relatie tussen de oudere, zijn naaste en medewerkers en vrijwilligers zorgt voor een stevige driehoek. Maar dit samenspel is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Deze handreiking van Vilans gaat over gelijkwaardig samenwerken in de ouderenzorg tussen formele en informele zorg.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers

Afbeelding bij '3 stappen naar een waardevol familiebezoek'

3 stappen naar een waardevol familiebezoek

Tools - 1 mei 2019 - Mensen met dementie kunnen zich eenzaam en onbegrepen voelen. Ook voor de familie die op bezoek komt is het soms lastig om contact te maken. Hoe kun je zorgen dat bewoner en bezoeker meer uit het bezoek halen?
onderwerpen: Eenzaamheid, Familieparticipatie, Dementie

Afbeelding bij 'Publicatie: Samenwerken in de driehoek'

Publicatie: Samenwerken in de driehoek

Praktijk - 14 mei 2018 - Het belang van het gesprek en de samenwerking in de driehoek (oudere, familie en medewerker) wordt steeds meer erkend en gefaciliteerd in de verpleeghuiszorg. Toch voelen ouderen en familie zich nog niet altijd gezien en gehoord. In deze publicatie vindt u tips om de samenwerking in de driehoek te verbeteren.
onderwerpen: Familieparticipatie, Samenwerking

Afbeelding bij 'Publicatie: Communiceren met familie'

Publicatie: Communiceren met familie

Tools - 16 januari 2018 - De publicatie Communiceren met familie is een inspiratiedocument met voorbeelden en tools, die zorgprofessionals helpen beter te communiceren met familie.
onderwerp: Familieparticipatie

Afbeelding bij 'Werken aan familieparticipatie in 4 stappen'

Werken aan familieparticipatie in 4 stappen

Praktijk - 5 januari 2018 - Marieke Oosterhuis van de website krachtigouder.nl geeft tips hoe je in 4 eenvoudige stappen een goed contact met familie opbouwt.
onderwerp: Familieparticipatie

Afbeelding bij 'Ervaringen en tips rondom een Familie Zorgleefplan'

Ervaringen en tips rondom een Familie Zorgleefplan

Verslagen - 24 augustus 2017 - Een panel van experts van de Warande, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Groenhuysen, Wittenberg & De Hanzeheerd vertellen tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli 2017 over hun ervaringen met het Familie Zorgleefplan en hoe zij goede zorg verlenen aan bewoners.
onderwerpen: Zorgleefplan, Familieparticipatie, Eigen regie

Afbeelding bij 'SLKF Handleiding Familiebeleid'

SLKF Handleiding Familiebeleid

Verslagen - 15 juli 2016 - De Handleiding Familiebeleid van de Landelijke Koepel Familieraden in de GGz (SLKF) beschrijft uitvoerig de belangrijke onderdelen van familiebeleid.
onderwerpen: Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Het sociale netwerk in kaart met een ecogram'

Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Praktijk - 19 juni 2016 - Het ecogram biedt een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.
onderwerpen: Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Brochure ‘Toolkit Familieparticipatie’'

Brochure ‘Toolkit Familieparticipatie’

Tools - 10 juni 2016 - Familieparticipatie draagt bij aan cliëntgerichte zorg. Daarom is het belangrijk voor zorgorganisaties om naasten te betrekken bij de zorg voor een cliënt.
onderwerpen: Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Wie is verantwoordelijk? De wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg'

Wie is verantwoordelijk? De wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg

Praktijk - 22 maart 2016 - De notitie ‘Grenzen verkennen’ van Vilans beschrijft wettelijke en juridische aspecten bij informele zorg.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers

Palliatieve zorg bieden (4)
Afbeelding bij 'Financiering palliatieve zorg in het verpleeghuis'

Financiering palliatieve zorg in het verpleeghuis

Tools - 8 oktober 2019 - PZNL heeft de 'Handreiking financiering palliatieve zorg' gepubliceerd. Wat staat hierin over de financiering van palliatieve zorg in het verpleeghuis?
onderwerpen: Palliatieve zorg, Bekostiging SO buiten verpleeghuis

Afbeelding bij 'Palliatieve zorg in het verpleeghuis'

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

Praktijk - 18 april 2019 - Elk verpleeghuis moet aandacht voor palliatieve zorg hebben. Inmiddels is er veel kennis voorhanden. Maar hoe breng je dat in de praktijk? De themabijeenkomst Palliatieve zorg op 8 april was een begin. Lees het verslag.
onderwerp: Palliatieve zorg

Afbeelding bij 'Aan de slag met palliatieve zorg in je organisatie'

Aan de slag met palliatieve zorg in je organisatie

Tools - 24 november 2017 - Marie-Josée Smits onderscheidt in totaal zes bouwstenen om goede palliatieve zorg te bieden en organiseren. Op het minisymposium Palliatieve zorg lichtte ze de bouwstenen in een workshop toe.
onderwerpen: Palliatieve zorg, Cultuursensitieve zorg

Afbeelding bij 'Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase'

Advance care planning: passende zorg in laatste levensfase

Praktijk - 24 juli 2017 - Eefje Sizoo, specialist ouderengeneeskunde en beleidsmedewerker Verenso gaf tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen inzicht in advance care planning.
onderwerpen: Palliatieve zorg, Zorgleefplan

Cultuursensitieve zorg bieden (2)
Afbeelding bij 'Cultuursensitief werken in ouderenzorg met publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’'

Cultuursensitief werken in ouderenzorg met publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’

Tools - 21 juli 2020 - Ga meer cultuursensitief werken in de zorg met de publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’. Lees hoe zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, beter met elkaar samenwerken.
onderwerp: Cultuursensitieve zorg

Afbeelding bij 'Werken aan cultuursensitieve zorg'

Werken aan cultuursensitieve zorg

Tools - 10 september 2019 - In de publicatie 'Cultuursensitieve zorg' vinden organisaties tips om cultuursensitief werken binnen de eigen organisatie door te voeren.
onderwerp: Cultuursensitieve zorg

Werken met een zorgleefplan (13)
Afbeelding bij 'Zorgleefplan maken met een eenduidige indeling'

Zorgleefplan maken met een eenduidige indeling

Tools - 15 februari 2021 - Wil je aan de slag met het maken van een zorgleefplan volgens een eenduidige werkwijze met een vaste indeling? Gebruik deze tool.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over welbevinden'

Methode: Goed gesprek over welbevinden

Tools - 28 januari 2021 - Ga aan de slag met deze methode om het goede gesprek te voeren over het welbevinden van een bewoner of wat het leefplezier juist belemmert.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn, Dagbesteding

Afbeelding bij 'Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel'

Methode: Goed gesprek over levensloop, verlangens en goed samenspel

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik deze tool om in het gesprek met de cliënt en zijn naaste over diens levensloop en wensen uniform informatie op te halen en vast te leggen.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan, Familieparticipatie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Handreiking: Methodisch werken met het ECD'

Handreiking: Methodisch werken met het ECD

Tools - 22 januari 2021 - Gebruik de handreiking voor een eenduidige werkwijze voor methodisch werken met het persoonsgericht zorgleefplan in het ECD.
onderwerpen: Ken je cliënt, Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Vragen en formulieren opnamegesprek en checklist opname'

Vragen en formulieren opnamegesprek en checklist opname

Tools - 22 januari 2021 - Met deze materialen krijg je inspiratie om de opname van nieuwe bewoners eenduidig voor te bereiden en te implementeren.
onderwerpen: Zorgleefplan, Welzijn

Afbeelding bij 'Wonen met zorg: proces in beeld'

Wonen met zorg: proces in beeld

Tools - 22 januari 2021 - Op de overzichtsplaat ‘Methodisch werken bij Wonen met Zorg’ staan de 6 processtappen van het zorgproces overzichtelijk weergegeven.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan'

Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan

Praktijk - 30 november 2017 - Bekijk de inspiratiewijzer met goede voorbeelden, informatie, tips en tools voor het opstellen van een persoonsgericht zorgleefplan in de verpleeghuiszorg.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Inspiratiebijeenkomst: Zorgleefplan, van papier naar ‘App’'

Inspiratiebijeenkomst: Zorgleefplan, van papier naar ‘App’

Verslagen - 7 november 2017 - Verschillende zorgorganisaties werken al met een digitaal zorgleefplan. Wat zijn hun ervaringen en met welke juridische aspecten worden zij geconfronteerd? Daarover ging de inspiratiebijeenkomst op 30 oktober 2017.
onderwerpen: Technologie, Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Ervaringen en tips rondom een Familie Zorgleefplan'

Ervaringen en tips rondom een Familie Zorgleefplan

Verslagen - 24 augustus 2017 - Een panel van experts van de Warande, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Groenhuysen, Wittenberg & De Hanzeheerd vertellen tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli 2017 over hun ervaringen met het Familie Zorgleefplan en hoe zij goede zorg verlenen aan bewoners.
onderwerpen: Zorgleefplan, Familieparticipatie, Eigen regie

Afbeelding bij 'Kennisbundel zorgleefplan: inzicht in kennis, praktijk & wet- en regelgeving'

Kennisbundel zorgleefplan: inzicht in kennis, praktijk & wet- en regelgeving

Verslagen - 2 maart 2017 - De nieuwe kennisbundel zorgleefplan maakt inzichtelijk hoe je een goed zorgleefplan maakt. Interessant voor mbo- en hbo-verpleegkundigen en geschikt voor bijscholing!
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij 'Het zorgleefplan en mantelzorgers'

Het zorgleefplan en mantelzorgers

Tools - 2 december 2016 - Het zorgleefplan en mantelzorgers zijn belangrijk voor de cliënt. Bekijk handige tools voor het gesprek met de mantelzorger over het zorgleefplan.
onderwerpen: Zorgleefplan, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Verslag workshops Zorgplannen'

Verslag workshops Zorgplannen

Tools - 23 augustus 2016 - Verschillende zorgaanbieders ontwikkelen of implementeren nieuwe vormen van een zorgplan of een cliëntportaal.
onderwerp: Zorgleefplan

Afbeelding bij '‘Zakboekje rapporteren’ draagt bij aan succes van cliëntportaal'

‘Zakboekje rapporteren’ draagt bij aan succes van cliëntportaal

Tools - 19 juni 2016 - Een Zakboekje helpt zorgmedewerkers van WoonZorgcentra Haaglanden met eenduidige rapportages in het cliëntportaal en eenvoudig taalgebruik.
onderwerp: Zorgleefplan

Technologie (3)
Afbeelding bij 'Slim incontinentiemateriaal voorkomt lichamelijke ongemakken'

Slim incontinentiemateriaal voorkomt lichamelijke ongemakken

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #8 is slim incontinentiemateriaal bij Carintreggeland. Daarmee kunnen zorgmedewerkers cliënten verschonen als het nodig is.

Afbeelding bij 'Luna helpt cliënten hun dagritme te behouden'

Luna helpt cliënten hun dagritme te behouden

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #5 is Luna van Zorggroep Tangenborgh. Luna is een beeldscherm dat het dagritme van de cliënt toont.
onderwerpen: Familieparticipatie, Eigen regie

Afbeelding bij 'Met de braintrainer blijven bewoners hun geheugen trainen'

Met de braintrainer blijven bewoners hun geheugen trainen

Praktijk - 2 maart 2020 - Technologische toepassing #3 is de braintrainer van Zorgboog. Bewoners gebruiken de braintrainer als spelletje en om hun geheugen te blijven trainen.
onderwerpen: Technologie, Dagbesteding

Intimiteit en seksualiteit (2)
Afbeelding bij 'Tools bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit'

Tools bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit

Tools - 7 juli 2020 - Veel bewoners van verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Het helpt dan om het thema intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken met behulp van deze tools.
onderwerp: Intimiteit en seksualiteit

Afbeelding bij 'Video’s bespreken intimiteit en seksualiteit'

Video’s bespreken intimiteit en seksualiteit

Tools - 7 juli 2020 - Deze filmpjes laten medewerkers in een verpleeghuis zien hoe je het thema intimiteit en seksualiteit bepreekt en daarover reflecteert.
onderwerp: Intimiteit en seksualiteit

methodisch werken (2)
Afbeelding bij 'Tool ‘Samen methodisch werken de klok rond -werkwijze en rapporteren dagelijkse zorg’'

Tool ‘Samen methodisch werken de klok rond -werkwijze en rapporteren dagelijkse zorg’

Tools - 30 maart 2021 - Deze tool biedt handvatten voor een eenduidige werkwijze van de dagelijkse zorg met duidelijke afspraken over de rolverdeling.

Afbeelding bij 'Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie'

Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie

Tools - 25 januari 2021 - De werkvorm ‘Evaluatie persoonsgerichte zorg door observatie’ heeft als doel om de mate van persoonsgerichte zorg te evalueren. Deze werkvorm is ontwikkeld en toegepast bij Vivent.