Hoofddoelstelling 1: Meer tijd en aandacht voor de bewoner

De bewoner en zijn naasten moeten er op kunnen rekenen dat er aandacht voor ze is, dat het welzijn van de bewoner voorop staat en de zorg in het verpleeghuis veilig is. De zorg past zich aan aan de bewoners, en speelt in op wat zij willen en nodig hebben. 

Persoonsgerichte zorg

Goede verpleeghuiszorg begint bij datgene wat een bewoner nodig heeft. Daarbij gaat het om alle levensdomeinen die voor het welbevinden van de bewoner belangrijk zijn. Zorg, welzijn, wonen en behandeling zijn dienend aan de bewoner. Het kan daarbij ook om zaken gaan zoals de behoefte van bewoners aan privacy, geestelijke verzorging of om romantisch of seksueel intiem te zijn.

Wonen en welzijn

De bewoner moet kunnen rekenen op zingeving, een zinvolle dagbesteding, een schoon en verzorgd lichaam, verzorgde kleding, het kunnen omgaan met familie, inzet van vrijwilligers en wooncomfort. Dit alles naar de wens van de bewoner. Soms willen partners meeverhuizen naar het verpleeghuis. Ook de woon- en leefomgeving is van belang voor de kwaliteit van leven.  Voor bewoners is het belangrijk om te blijven omgaan met familie en naasten. Daarom willen wij dat zij kunnen blijven omgaan met de bewoner en deel kunnen nemen aan de zorgverlening. Bij familieparticipatie en inzet van vrijwilligers gaat het over het bieden van ruimte aan de familie (die vaak ook mantelzorger is) en over de afbakening van de inzet van vrijwilligers. Kwaliteit van leven van bewoners vraagt om een plezierige dag met dagactiviteiten zoals de bewoner die wil. Een voornaam onderdeel van een plezierige dag is goed en gezond eten. Goed en gezond eten maakt merkbaar verschil in de kwaliteit van leven.

Veiligheid

De verpleeghuiszorg moet, naast liefdevol en persoonsgericht, ook veilig zijn. Zorgverleners werken daartoe aan de hand van professionele standaarden en richtlijnen. Daardoor is de zorg passend en veilig. Zij leren zowel van dat wat goed gaat als van incidenten. Daarnaast vloeien uit wettelijke kaders veiligheidseisen voort voor hulpmiddelen, brandveiligheid, ontruimingsplannen, voedselveiligheid en drinkwaterveiligheid. Verpleeghuisorganisaties voldoen aan een erkend kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg.


Meest gelezen

Mogelijk ook interessant

Nieuwsbrief ontvangen