Medezeggenschap

Houd jij je zich bezig met medezeggenschap voor individuele cliëntbelangen en collectieve organisatiedoelen bij een zorgorganisatie? Dan kom je vast dit soort vragen tegen: Is onze vorm van een centrale cliëntenraad met lokale raden nog passend? Hoe gaan wij om met de veranderende groep bewoners met complexe zorgvragen die soms maar kort bij ons wonen? Hoe vinden wij de juiste mensen voor de cliëntenraad? Een pasklaar antwoord is er niet. Daarom ondersteunen wij jou met voorbeelden en dilemma’s van zorgorganisaties rondom medezeggenschap.

Afbeelding bij '‘Cliëntenraad en ondernemingsraad hebben overeenkomstige belangen’'

‘Cliëntenraad en ondernemingsraad hebben overeenkomstige belangen’

Praktijk - 12 oktober 2018 - Theo van Ooi is al 20 jaar actief in de (mede)zeggenschap. Ooit begonnen als ondersteuner van een cliëntenraad, geeft hij nu scholing, training en begeleiding. Samenwerking is zijn specialiteit. Bijvoorbeeld tussen cliëntenraad en ondernemingsraad.

Afbeelding bij 'Nieuwe vormen voor medezeggenschap'

Nieuwe vormen voor medezeggenschap

Tools - 6 februari 2018 - Bent u lid van een cliëntenraad of bestuurder? En wilt u meer weten over medezeggenschapsmogelijkheden in de verpleeghuiszorg? Lees dan voorbeelden van medezeggenschap van organisaties die hebben deelgenomen aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen en lees meer over instrumenten en ideeën uit andere sectoren.
onderwerpen: Cliëntenraad, Cliëntenparticipatie

Afbeelding bij 'Sensire legt medezeggenschap laag in organisatie: ‘Familie hoort er ook bij’'

Sensire legt medezeggenschap laag in organisatie: ‘Familie hoort er ook bij’

Praktijk - 20 december 2017 - Sensire legt de medezeggenschap laag in de organisatie. Karin Klein Goldewijk is ambtelijk secretaris van hun cliëntenraad en zorgt voor betere lokale belangenbehartiging.
onderwerpen: Familieparticipatie, Cliëntenraad, Cliëntenparticipatie, Samenwerking

Afbeelding bij 'Medezeggenschap: de zoektocht van ZZG Zorggroep'

Medezeggenschap: de zoektocht van ZZG Zorggroep

Praktijk - 2 november 2017 - Rob van den Bogaard is voorzitter van de drie gebiedsraden bij ZZG Zorggroep en ging op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap.
onderwerpen: Familieparticipatie, Cliëntenraad, Cliëntenparticipatie

Afbeelding bij 'Op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap'

Op zoek naar nieuwe vormen van medezeggenschap

Verslagen - 1 november 2017 - Tijdens het Cliëntenradencongres 2017 op 9 oktober 2017 hielden Diana Kole en Noëlle Sant een workshop over nieuwe vormen van medezeggenschap.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Invloed cliëntenraad op het kwaliteitsplan: 4 aandachtspunten.'

Invloed cliëntenraad op het kwaliteitsplan: 4 aandachtspunten.

Verslagen - 30 oktober 2017 - ‘De cliëntenraad moet zich gaan bemoeien met het kwaliteitsplan.’, aldus Wim Eggens, advies, training en coaching bij Zeggenschap.nu.
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'De rol van de ondersteuner van de cliëntenraad'

De rol van de ondersteuner van de cliëntenraad

Verslagen - 25 oktober 2017 - Secretaresse, ambtelijk secretaris, koffiejuffrouw, coach, vraagbaak? Wat doet een ondersteuner van de cliëntenraad precies?
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Het spiegelgesprek als instrument om cliënttevredenheid te meten'

Het spiegelgesprek als instrument om cliënttevredenheid te meten

Verslagen - 23 oktober 2017 - Betrek ook de cliëntenraad bij het spiegelgesprek, als toehoorder en bewaker van de opvolging. ‘Wees de luis in de pels!’
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Anneke Pen (voorzitter cliëntenraad): ‘Laat als cliëntenraad de bestuurders de goede voorbeelden zien’'

Anneke Pen (voorzitter cliëntenraad): ‘Laat als cliëntenraad de bestuurders de goede voorbeelden zien’

Praktijk - 28 september 2017 - Anneke Pen, voorzitter cliëntenraad De Bleerinc: "Ik vind het een belangrijke taak van de cliëntenraad om de bestuurders de goede voorbeelden te laten zien"
onderwerp: Cliëntenraad

Afbeelding bij 'Erica van de Veerdonk (Het BreinCollectief): ‘Belangenbehartiging van mensen met dementie vraagt om specifieke kennis’'

Erica van de Veerdonk (Het BreinCollectief): ‘Belangenbehartiging van mensen met dementie vraagt om specifieke kennis’

Praktijk - 25 september 2017 - "Het is belangrijk dat cliëntenraden weten welke praktische mogelijkheden er zijn om actief bij de belevingswereld van mensen met dementie aan te sluiten."
onderwerp: Cliëntenraad

Ik wil werken aan:

Een kwaliteitsplan opstellen (1)
Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

Praktijk - 29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.
onderwerpen: Kwaliteitsplan, Cliëntenraad, Zorginkoop