Medezeggenschap

Afbeelding bij 'Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?'

Verhalen ophalen van cliënten: hoe doe je dat?

Verslagen - 25 maart 2019 - Wie is de mevrouw die je dagelijks verzorgt? Hoe goed ken je haar achtergrond en wensen? Die vraag stond 14 maart centraal op de themabijeenkomst ‘Verhalen ophalen van cliënten’. Lees het verslag.

Afbeelding bij 'Van elkaar leren in het netwerk directe cliëntparticipatie'

Van elkaar leren in het netwerk directe cliëntparticipatie

Verslagen - 10 januari 2019 - Hoe worden cliëntenraadsleden echt deelgenoot van de verwachtingen van de cliënt? Het netwerk directe cliëntparticipatie houdt zich daar al een jaar mee bezig. Het bruist van ideeën, goede voorbeelden en nieuwe invalshoeken.

Afbeelding bij 'Kwaliteitskader in de praktijk: op de goede weg voor onze bewoners?'

Kwaliteitskader in de praktijk: op de goede weg voor onze bewoners?

Verslagen - 2 januari 2019 - Tijdens het congres Cliëntenraden gaf het LOC een workshop over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. “Het kwaliteitskader dient als hulpmiddel om te kijken of de zorgaanbieder op de juiste weg is om de zorg te verbeteren.”

Afbeelding bij 'PARTNER-benadering geeft cliënten echt een stem'

PARTNER-benadering geeft cliënten echt een stem

Verslagen - 20 december 2018 - Cliënten een stem geven, zodat zij zelf kunnen aangeven hoe zij hun leefwereld willen verbeteren; om die verbeteragenda vervolgens samen met medewerkers in de zorg echt uit te voeren. Dat is de insteek van de PARTNER-benadering, een nieuwe kijk op zeggenschap.

Afbeelding bij 'Medezeggenschap is aan herijking toe'

Medezeggenschap is aan herijking toe

Verslagen - 20 december 2018 - Zelfsturende teams, het is een ontwikkeling die binnen de ouderenzorg tot veel discussie leidt. Wat betekent zelfsturing voor de medezeggenschap?
onderwerp: Zelfsturing

Afbeelding bij 'Lef op locatie: cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie'

Lef op locatie: cliëntenperspectief in alle lagen van de organisatie

Verslagen - 19 december 2018 - Hoe kun je als zorgverlener oog houden voor het cliëntenperspectief in de zorgverlening en de organisatorische gang van de dagelijkse zaken? Hans Jonkman van NCZ neemt u mee aan de hand van de Cirkel van Rouw en Verlies.

Afbeelding bij 'Lokaal of centraal: maak heldere afspraken'

Lokaal of centraal: maak heldere afspraken

Verslagen - 19 december 2018 - 'Zorg dat je weet welke afspraken er binnen jouw organisatie bestaan over de samenwerking en verhouding tussen de lokale cliëntenraden (CR´s) en de centrale cliëntenraad (CCR).'

Afbeelding bij '‘Cliëntenraden, kijk naar algemeen belang, niet alleen naar individuele ervaringen’'

‘Cliëntenraden, kijk naar algemeen belang, niet alleen naar individuele ervaringen’

Verslagen - 18 december 2018 - Hoe vertalen we individuele ervaringen die cliëntenraadsleden horen naar beleid voor hun cliëntenraad? Lees het in dit verslag.

Afbeelding bij 'Carin Gaemers: ‘Vraag uw raad van bestuur om een samenvatting van elk beleidsstuk’'

Carin Gaemers: ‘Vraag uw raad van bestuur om een samenvatting van elk beleidsstuk’

Verslagen - 17 december 2018 - De kapster van het verpleeghuis als lid van de cliëntenraad en ‘voelsprieten’ op locatie. Carin Gaemers is onder de indruk van de creatieve oplossingen die cliëntenraden bedenken.

Afbeelding bij 'Workshop verkent de ruimte voor samenspel tussen cliëntenraden en raden van toezicht'

Workshop verkent de ruimte voor samenspel tussen cliëntenraden en raden van toezicht

Verslagen - 13 december 2018 - Hoe verhouden de cliëntenraad en de raad van toezicht zich tot elkaar? Deze vraag stond centraal in de workshop verzorgd door advocaat medezeggenschapsrecht Arthur Hol tijdens het Congres Cliëntenraden 2018.

Ik wil werken aan:

Een kwaliteitsplan opstellen (1)
Afbeelding bij 'Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan'

Cliëntenraad krijgt instemmingsrecht op kwaliteitsplan

Verslagen - 29 november 2019 - Binnen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is afgesproken dat cliëntenraden instemmingsrecht krijgen op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen.
onderwerpen: Kwaliteitsplan, Cliëntenraad, Zorginkoop